NOWI MINISTRANCI W NASZEJ PARAFII

Króluj Nam Chryste!

NOWI MINISTRANCI W NASZEJ PARAFII

W ostatnią niedziele roku szkolnego 23 czerwca 2013 roku, podczas Mszy świętej o godz. 12:00 w parafii św. Antoniego na wrzosach siedemnastu kandydatów do służby przy ołtarzu Pańskim zostało ustanowionych ministrantami. Po przedstawieniu i wyborze kandydatów na ministrantów, gdzie wywoływany kandydat z imienia i nazwiska odpowiadał jestem, Proboszcz Parafii ksiądz kanonik Wojciech Miszewski przyjął gotowość kandydatów do służby ministranckiej w zgromadzeniu liturgicznym. Na znak dopuszczenia do służby ministranckiej każdy z kandydatów otrzymał kołnierz ministrancki. Po dokonaniu liturgicznego wprowadzenia w posługę ministrancką, wspólnota parafialna św. Antoniego wzbogaciła się o nowych  ministrantów. Nowo ustanowieni ministranci podziękowali Panu Bogu za łaskę powołania ministranckiego oraz zobowiązali się do wypełniania świętych czynności pobożnie i gorliwie. Uczestnicy liturgii bardzo entuzjastycznie przyjęli nowych ministrantów, nagradzając ich brawami. Mamy nadzieję, że radość z powołania ministranckiego zaowocuje w przyszłości powołaniem kapłańskim z grona nowo ustanowionych ministrantów.

Ks. Rafał Bochen

Zdjęcia: Kinga Orkiszewski, Roman Rybacki – Victor 11