Nowi ministranci

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata podczas Mszy świętej o godz. 9:00 w naszym kościele szesnastu kandydatów do służby przy ołtarzu Pańskim zostało ustanowionych ministrantami. Po przedstawieniu i wyborze kandydatów na ministrantów, gdzie wywoływany z imienia i nazwiska kandydat odpowiadał jestem, ks. prob. Wojciech Miszewski przyjął gotowość kandydatów do służby ministranckiej w zgromadzeniu liturgicznym. Następnie dokonał poświęcenia komży i kołnierzy. Na znak dopuszczenia do służby ministranckiej każdy z kandydatów otrzymał kołnierz ministrancki. Po dokonaniu liturgicznego wprowadzenia w posługę ministrancką, wspólnota parafialna św. Antoniego wzbogaciła się o nowych szesnastu ministrantów. Nowo ustanowieni ministranci złożyli przysięgę, dziękując Panu Bogu za łaskę powołania ministranckiego oraz zobowiązali się do wypełniania świętych czynności pobożnie i gorliwie. Uczestnicy liturgii bardzo entuzjastycznie przyjęli nowych ministrantów, nagradzając ich brawami. Mamy nadzieję, że radość z powołania ministranckiego zaowocuje w przyszłości powołaniem kapłańskim z grona nowo ustanowionych ministrantów o co gorąco dobrego Boga prosimy. Króluj nam Chryste!!!

ks. Rafał Bochen