Nowy 12 numer Śladów na Wrzosach

Pobierz klikając okładkę

Dobiega końca rok 2011, niezwykle bogaty w duchowe przeżycia. Dla Kościoła Powszechnego to przede wszystkim rok wyniesienia na ołtarze Papieża Jana Pawła II. Naszemu parafialnemu dziękczynieniu za beatyfikację Papieża Polaka przewodniczył Postulator Procesu Beatyfikacyjnego ks. prał. Sławomir Oder, którego gościliśmy w dniu naszego Odpustu 13 czerwca. Trwałą pamiątką tej uroczystości pozostanie poświęcony przez niego granitowy pomnik św. Antoniego.

Kontynuacją tego wydarzenia było wprowadzenie relikwii Jana Pawła II, które otrzymaliśmy od ks. bp. Andrzeja Suskiego 4 sierpnia, w dniu wyjścia Pieszej Pielgrzymki z Torunia na Jasną Górę. Relikwie były niesione przez pielgrzymów przez 300 km, czczone przez pątników i napotkanych ludzi, a następnie w dniu 13 sierpnia wniesione do naszej świątyni przez Minipielgrzymkę. W tym dniu naszej liturgii przewodniczył ks. bp Józef Szamocki, który również wędrował na Jasną Górę. Po Mszy św. i procesji fatimskiej poświecił figurę Matki Bożej Brzemiennej, będącą jego darem dla naszej wspólnoty.

Wśród wielu wydarzeń, do tych najbardziej znaczących należały pierwsze w historii naszego kościoła Święcenia Diakonatu naszego parafianina Waldemara Rozynkowskiego.

Dobiegają końca także inwestycje parafialne zmierzające do ukończenia naszej świątyni.

Wszystkie te wydarzenia od trzech lat staramy się dokumentować w atrakcyjnej formie wydając „Ślady na Wrzosach”. Warto jednak podkreślić, że od 17 lat również ukazuje się inne zasłużone pismo „Nauczyciel Ewangelii”, którego już 300 numer zamyka bieżący rok.

Dziękując za owocną współpracę zapraszam wszystkich, by Rok 2012, w którym przeżywać będziemy 75 lat istnienia naszej parafii, konsekrację kościoła i peregrynację Jasnogórskiego Wizerunku jeszcze bardziej złączył nas w rodzinie św. Antoniego na toruńskich Wrzosach.

Ks. prob. Wojciech Miszewski