NOWY 19 NUMER ŚLADÓW NA WRZOSACH

snaw-19

Z radością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Śladów na Wrzosach. W ten sposób kończymy 5 lat naszej działalności. W tym czasie staraliśmy się dostrzec wszystkie istotne wydarzenia w życiu naszej parafii. Pragnęliśmy utrwalić i ocalić od zapomnienia to wszystko, czym żyje nasza parafialna wspólnota.

Rok 2013 to czas kolejnej wielkiej inwestycji parafialnej, jaką było wybudowanie dzwonnicy i zakup dzwonów. W tym numerze dzielimy się tą radością przypominając istotne fakty dotyczące tego wydarzenia, a także przedstawiamy fundatorów dzwonów, wśród nich moją Mamę śp. Krystynę Miszewską, która zobaczyła ufundowany przez siebie dzwon, ale nie miała szczęścia usłyszeć jego brzmienia. Dzisiaj właśnie ten dzwon każdego poranka zaprasza nas na Eucharystię.

Przypominamy czerwcowe wydarzenie, jakim było spotkanie z Wojciechem Cejrowskiem. Niestety zainteresowanie tym spotkaniem przerosło nasze możliwości lokalowe. Tylko niewielka część zainteresowanych mogła być na tym spotkaniu.

Dzielimy się także radością naszych wspólnot ministrantów i parafialnego chóru, które bardzo dynamicznie się rozwijają.
Wydarzeniem artystycznym drugiej części 2013 roku był piękne misterium „Matka i Syn” przygotowane pod kierunkiem Tadeusza Soleckiego. Przypominamy także o trudnej misyjnej pracy w korespondencji naszego misjonarza w Peru. Z kolei nasz stały cykl „Rozmów z Cieniem” tym razem uświadamia nam, że wszystko co czynimy, czym żyjemy i co posiadamy, jest łaską.
Duchowość świętych, których czcimy w naszej parafii przypomina nam medytacja św. Ojca Pio o Bożym Narodzeniu.
Niech ten szczególny okres roku liturgicznego pomoże nam przybliżyć się do Pana Boga, odnaleźć radość bycia chrześcijaninem oraz zbliży nas do tej wspólnoty, jaką jest Parafia.
Kończąc rok 2013 dziękuję wszystkim naszym Parafianom za zaangażowanie w życie parafii oraz zatroskanie o duchową i materialną stronę naszego życia.

Z poważaniem
ks. Wojciech Miszewski
Wasz Proboszcz