NOWY 29 NUMER ŚLADÓW NA WRZOSACH

NOWY 29 NUMER ŚLADÓW NA WRZOSACH

Rok 2017 kończymy niezwykłym wydarzeniem, jakim jest mianowanie nowym Biskupem Toruńskim biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej Wiesława Śmigla.   Decyzja ta jest związana z przejściem  dotychczasowego Ordynariusza naszej diecezji na emeryturę. Dziękujemy Panu Bogu za lata posługi ks. bp. Andrzeja Suskiego w naszej diecezji i życzliwość okazywaną naszej parafii podczas  jego licznych wizyt u nas. Szczególnym wydarzeniem  była historyczna uroczystość poświęcenia naszego kościoła i ołtarza 13 czerwca 2012 roku. Wydarzenie to upamiętnia pamiątkowa tablica i popiersie bp. Andrzeja umieszczone w kruchcie naszej świątyni.  Księdzu Biskupowi Wiesławowi życzymy, aby Bóg błogosławił Mu w Jego posłudze względem powierzonych Mu wiernych. Nasz diakon, a jednocześnie historyk prof. Waldemar Rozynkowski przedstawia biografię naszego nowego Pasterza.

Kończy\my także obchody 100 rocznicy Objawień Fatimskich. W naszej parafii chcieliśmy dobrze przeżyć ten czas. W procesjach fatimskich każdorazowo uczestniczyło nawet kilkaset osób. W Pierwsze Soboty Miesiąca również licznie gromadzimy się na nabożeństwach, o które prosiła Matka Boża w swoich objawieniach. Oddaliśmy naszą Parafię Niepokalanemu Sercu Maryi w dniu ostatniej procesji fatimskiej 13 października. Na przełomie  września i października uczestniczyliśmy w parafialnej pielgrzymce do Fatimy. Niestety z powodu braku miejsc w samolotach nie wszyscy mogli być z nami. Relację z tego wydarzenia przekazuje p. Monika, jedna z uczestniczek pielgrzymki.

Wszyscy dobrze wiedzą, że dzisiaj świat przeżywa kryzys powołań do kapłaństwa i zakonów. Cieszymy się, że w naszej parafii mamy dwóch kleryków, którzy odbywają swoją formację w toruńskim Seminarium: Mateusz Starczewski i Szymon  Stawicki. Mateusz, który rozpoczął drugi rok, a do seminarium wstąpił  po wielu życiowych doświadczeniach, pisze o pięknie życia w seminarium i powołaniu. Być może ktoś młody sięgnie po ten artykuł i odczyta głos swego powołania.

Zwykle w kolejnych numerach Śladów na Wrzosach przedstawiamy nasze parafialne dzieła i wspólnoty. Tym razem pokazujemy to, co udało się osiągnąć naszej parafialnej scholii, dzięki dobrym ludziom, którzy potrafią dać swój czas i siły dla dobra naszej wspólnoty.

Przykład dzielenia się swoimi niezwykłymi talentami mieliśmy niedawno w spektaklu „O chlebie i o niebie” przygotowanym przez pana Tadeusza Soleckiego, jego rodzinę oraz przyjaciół.

W naszej parafii otwieramy się na drugiego człowieka poprzez rozmaite działania. Od lat staramy się posługiwać pielgrzymom wędrującym na Jasną Górę w myśl słów Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”.

Z kolei nasza galeria w obrazowy sposób dokumentuje to, co dzieje się w naszej parafii, co naszymi wspólnymi siłami udało się osiągnąć.

Nie raz plebania i dom parafialny kojarzy się z jakąś zamkniętą twierdzą. W artykule Asi Kruczyńskiej możemy przeczytać, że staramy się, by u nas było inaczej.

Nowy numer Śladów na Wrzosach trafi do Was w czasie świąt Bożego Narodzenia. Przy łamaniu się opłatkiem często życzymy sobie, by pokój zapanował w naszych sercach. O tym, jak ważne jest budowanie pokoju w naszym życiu pisze pan Tadeusz Solecki w kolejnym odcinku Rozmów z Cieniem.

Dziękując Wam kochani Parafianie za kolejny rok spędzony wspólnie w naszej parafialnej wspólnocie, z najserdeczniejszymi życzeniami na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2018

 

Ks. Wojciech Miszewski

Wasz proboszcz