NOWY 30 NUMER ŚLADÓW NA WRZOSACH

Miniony rok zakończył się dla naszej diecezji ważnym wydarzeniem. Papież Franciszek mianował naszym nowym Ordynariuszem ks. bpa Wiesława Śmigla z Pelplina. Nasz nowy Pasterz przez pierwsze miesiące swojego pobytu w diecezji stara się poznać parafie, kapłanów i wiernych. Na zakończenie kolęd wśród naszych Parafian, z kolędą do domu parafialnego przybył ks. bp Wiesław. Odwiedził kościół, pobłogosławił dom parafialny modląc się w intencji wszystkich spotykających się w nim grup, następnie pobłogosławił mieszkania księży wikariuszy i plebanię. W tej wizycie uczestniczyli plebanijni domownicy oraz służba liturgiczna. Okazją do poznania przez wszystkich Parafian naszego nowego Biskupa będzie tegoroczna uroczystość odpustowa 13 czerwca  o godz. 18.00, której będzie przewodniczyć. Oddając do rąk nowy numer Śladów na Wrzosach dzielę się refleksjami z pierwszego pobytu nowego Pasterza wśród nas. Drukujemy także wywiad poświęcony pomnikowi Anioła Stróża Dzieci Nienarodzonych, którego udzieliłem pismu „Któż jak Bóg”. Redaktor naczelny tego dwumiesięcznika ks. Piotr Prusakiewicz CSMA, był naszym tegorocznym rekolekcjonistą. Część nauk można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Przedstawiamy jego krótki biogram. W tym roku z ks. Piotrem spotkamy się jeszcze w grudniu, kiedy nasza parafia przeżyje peregrynację figury św. Michała Archanioła z Gargano.

Nasza świątynia cieszy się obecnością relikwii wielu świętych i błogosławionych. Pragniemy ich sukcesywnie przedstawiać w kolejnych numerach naszego pisma. Tym razem prezentujemy niezwykłą postać błog. Edmunda Bojanowskiego, który zasługuje na lepsze poznanie przez nas wszystkich. Wspominam także dzień, kiedy w naszej wspólnocie oddawaliśmy cześć św. Szarbelowi. Mam nadzieję, że jego relikwie otrzymamy podczas pielgrzymki do jego grobu w Libanie w maju br.

Pielgrzymowanie pozwala nam otwierać się na potrzeby innych ludzi. W czasie naszej wyprawy na Ukrainę, relacjonowanej przez p. Jacka Szetelę uświadomiliśmy sobie jak bardzo tamtejszy Kościół potrzebuje naszej pomocy. Mieliśmy okazję z naszego funduszu misyjnego wesprzeć najbardziej potrzebujące miejsca.

Chcemy także przybliżać tych, których widzimy na co dzień w parafialnych strukturach. Tym razem piszemy o p. Heni Korcala, od wielu lat przyjmującej przychodzących do kancelarii interesantów. Zawsze sumienna, ofiarna i dyspozycyjna. Nie raz trzeba bowiem popracować „po godzinach”, aby przygotować dokumenty i sprawozdania.

Do stałego cyklu, jakim są „Rozmowy z Cieniem” nie trzeba zachęcać. Tym razem autor pisze o wielu wymiarach wierności. Podsumowaniem całego numeru jest sprawozdanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Przyzwyczailiśmy się  do wielu miejsc, w których obecna jest ta grupa naszych zaangażowanych Parafian. Podsumowanie pokazuje, jak bardzo są potrzebni.

 

Ks. Wojciech Miszewski

Wasz proboszcz