Nowy 36 numer Śladów na Wrzosach

Drodzy Parafianie i goście

Rok 2020 w naszej wspólnocie parafialnej zapisze się w wyjątkowy sposób. Kiedy przed kilkoma miesiącami wydawaliśmy poprzedni numer Śladów na Wrzosach wydawało się, że pandemia koronawirusa jest opanowana, że wszystko wraca do normy, że również szybko odbuduje się nasze życie parafialne. Przeżywaliśmy odpust parafialny, któremu w tym roku przewodniczył ks. prof. Jan Perszon. W ograniczonym stopniu odbyła się procesja Bożego Ciała, nie tak jak w poprzednich latach ulicami parafii, ale jak nigdy dotąd, wokół naszej świątyni i bez postojów przy czterech ołtarzach. W symboliczny sposób, ale odbyła się kolejna piesza pielgrzymka z Torunia na Jasną Górę. W naszej parafii gościliśmy też pielgrzymów z Kaszub i Tczewa, było ich niewielu, a więc mogliśmy przyjąć ich na plebanii, nie było konieczności proszenia o pomoc naszych Parafian, którzy zwykle tak gościnnie podejmowali pielgrzymów w swoich domach. We wrześniu udało mi się nawet z grupą pątników wędrować do Santiago de Compostela. W tym trudnym czasie niezwykle ważnym wydarzeniem była październikowa pielgrzymka parafialna do Lourdes. Wielu osobom w związku z pandemią trudno było się na nią zdecydować, Ci jednak, którzy wybrali się na pielgrzymkowy szlak przeżyli absolutnie niezwykłe chwile. W tym sanktuarium byliśmy od sierpnia pierwszą polską grupą, dzięki czemu podejmowano nas wszędzie z radością i wdzięcznością za to, że odważyliśmy się tam przybyć. Nigdzie nie spotkaliśmy najmniejszych utrudnień, a takie miejsca jak Grota Objawień, nigdy nie były dla nas tak dostępne jak teraz. Okazuje się, że był to właściwie ostatni moment by tę podróż zrealizować, bo wkrótce we Francji wprowadzono ograniczenia, które m.in. nie pozwalają na celebrację Mszy św. z ludem. O tym co udało się nam przeżyć bardzo barwie pisze Jacek Bilski, a jego żona Krystyna ilustruje artykuł pięknymi zdjęciami. 

Ważnym tegorocznym wydarzeniem była wizytacja pasterska, która odbywa się w każdej parafii raz na 5 lat. To czas zbliżenia Pasterza, jakim jest Biskup Diecezjalny i wiernych. 

W bieżącym numerze także przybliżamy kolejnych naszych świętych, których szczególnie czcimy w naszej parafii: św. Józefa i błog. ks. Jerzego Popiełuszko. Ks. Mariusz Wojnowski z kolei przypomina fascynującą historię Trzech Króli, których już niedługo będziemy wspominać. W dziale historycznym pragniemy ocalić od zapomnienia stare fotografie z historii naszej parafii, m.in. zdjęcie z Mszy św. którą odprawia pierwszy nasz proboszcz ks. Leon Dzienisz, przy głównym ołtarzu starego kościoła, w którym znajduje się istniejący do dzisiaj obraz św. Antoniego.

Rozmowy z Cieniem dzisiaj stawiają pytanie: dlaczego pomyślność? Warto sięgnąć do tej lektury w czasie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, kiedy życzymy sobie właśnie pomyślności.

Wszystkim biorącym do ręki kolejny numer Śladów na Wrzosach ukazujący się z okazji świąt składam serdeczne życzenia. Niech Boże Dzieciątko, którego oczekujemy przyniesie nam zdrowie, radość, pokój i nadzieję, że tam, gdzie człowiek nie raz jest bezsilny, tam Bóg Swoją Mocą jest w stanie pokonać wszystko co trudne. Niech rok 2021 będzie czasem spełnienia wszystkich życzeń i pragnień, a zwłaszcza abyśmy mogli powrócić do „normalności”. 

Wszystkim Wam Kochani Parafianie dziękuję za wyrozumiałość w tym trudnym czasie epidemii, za to, że się nie poddawaliście starając się, na ile to możliwe, zachować jedność ze wspólnotą. Bóg zapłać także za  wszystkie materialne ofiary wpłacane na konto, składane do skarbony i koszyka.  Dziękuję wszystkim, którzy rozumieją potrzebę utrzymania instytucji parafialnej.

Ks. Wojciech Miszewski
Wasz proboszcz