NOWY 39 NUMER ŚLADÓW NA WRZOSACH

Dnia 13 czerwca przypada liturgiczne wspomnienie patrona naszej parafii św. Antoniego. Każdego roku tego dnia sprawujemy Sumę Odpustową, aby w sposób uroczysty uczcić tego wielkiego Świętego W tym roku przeżywamy dwie piękne parafialne rocznice: 85. lecie powstania parafii i 10. lecie poświęcenia kościoła. Nasze świętowanie rozpoczynamy już w niedzielę od popołudniowego festynu, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców Wrzosów, nie tylko identyfikujących się z naszą Parafią. Festyn został pomyślany przed laty jako czas integracji wszystkich środowisk naszej dzielnicy. Cieszymy się, że po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią już po raz 22 będziemy mogli trwać na wspólnej zabawie. Przygotowano wiele atrakcji  dla dzieci i dorosłych. Będą występy artystyczne na scenie i wiele stoisk wokół kościoła. Przyjedzie policja i pokaże tresurę psów policyjnych. Gwiazdą na zakończenie festynu będzie Eleni. Już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich do udziału.

Następnego dnia, w poniedziałek 13 czerwca o godz. 18.00 uroczystej Sumie Odpustowej będzie przewodniczyć ks. bp Andrzej Suski, biskup senior naszej diecezji To on przed 10 laty był głównym konsekratorem kościoła i na zawsze wpisał się w jego historię.

Właśnie ta uroczystość zainspirowała nas do wydania kolejnego numeru Śladów na Wrzosach, które często ukazują się przy ważnych parafialnych wydarzeniach. O odnalezionych „śladach” z początków historii naszej parafii i jej pierwszego proboszcza  pisze diakon prof. Waldemar Rozynkowski. Chcemy w ten sposób dokumentować tamte czasy. Z kolei o ostatnim niezwykle ważnym wydarzeniu pisze Katarzyna Cegielska z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Były to uroczystości związane ze św. Gianną Beretta Molla. Na uroczystość przybyli jej czciciele z całej Polski. Tegoroczne piękne jubileusze 100. rocznicy urodzin i 60. rocznicy śmierci są okazją do przypomnienia tej niezwykłej i fascynującej postaci. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja i pierwsza emisja znaczka wydanego przez Pocztę Polską z jej podobizną, dokumentowana oficjalnym datownikiem.

W naszych rozważaniach powracamy do naszej Barbarki, jako miejsca kultu, ale również pamięci o tych którzy tam zostali zamordowani przez Niemców.   Na smutne wydarzenie jakim było zniszczenie krzyży upamiętniających ofiary, odpowiedzieliśmy ekspiacyjną Drogą Krzyżową w tamtejszym lesie. Chwile te przybliża nam Asia Kruczyńska.

O tym, że parafia nasza ciągle funkcjonuje i trwa w swoim powołaniu świadczy mimo obecnych trudności spora grupa służby liturgicznej ołtarza. Są ci najmłodsi kandydaci i ministranci, ale cieszymy się również obecnością ich tatusiów. O radościach i troskach prowadzenia tej wspólnoty pisze jej opiekun ks. Bartłomiej Surdykowski.

Zwykle staramy się przedstawiać kolejne osoby zaangażowane w nasze życie parafialne. Przyzwyczailiśmy się, że lekturę  naszej gazety kończymy Rozmowami z Cieniem, które inspirują nas zawsze do wielu głębokich przemyśleń. Tak będzie i tym razem, ale udało się nam także przekonać samego autora do odsłonięcia paru szczegółów z bardzo bogatego życia. Rozmowę z panem Tadeuszem Soleckim przeprowadziła Joanna Kruczyńska.

Zachęcając do lektury Śladów na Wrzosach i niezmiennie dziękuję wszystkim za wielką życzliwość okazywaną naszej parafii, tę duchową i materialną.

Ks. Wojciech Miszewski

Wasz proboszcz