PARAFIALNY KONCERT KOLĘD

W niedzielę 30 stycznia o godz. 19.00 w naszym kościele odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru i parafialnego zespołu wokalnego w muzycznym opracowaniu i pod dyrekcją naszej pani organistki Anny Różyńskiej. Wysłuchaliśmy wielu znanych i mniej znanych utworów poświęconych tematyce Bożego Narodzenia. Całość w sposób niezwykle profesjonalny poprowadziła Anna Wiśniewska. W przerwie między utworami wykorzystywała wiersze i inne teksty ks. bp. Józefa Zawitkowskiego i śp. Ks. Jana Twardowskiego.
Ostatnim akordem była „Kolęda dla nieobecnych” Zbigniewa Preisnera w wykonaniu Anny Różyńskiej i Szymona Borkowskiego przy akompaniamencie Marka Włoczewskiego, którą zgromadzona na koncercie publiczność przyjęła entuzjastycznie. Koncert wpisał się w obchody 7 rocznicy śmierci śp. Ks. prał. Bogdana Górskiego i Jemu był poświęcony.
Ksiądz Proboszcz Wojciech Miszewski podsumowując całą uroczystość podkreślił, że to wielki skarb, jeśli ma się w parafii tak wspaniałych ludzi, którzy przez wiele godzin, przygotowywali się do tego koncertu. Pogratulował także organizatorom i podziękował wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie koncertu. Gościem wieczoru był ks. prał. Stanisław Majewski – dziekan Dekanatu Toruń II, wieloletni przyjaciel śp. Ks. Bogdana Górskiego.
Publiczność podziękowała artystom owacją na stojąco.