Pierwsi stali lektorzy w naszej parafii

Dnia 30 VI 2013 roku w toruńskiej katedrze ks. bp Józef Szamocki udzielił posługi stałego lektora 31 mężczyznom. To pierwsze i niecodzienne wydarzenie w naszej diecezji zamknęło cykl przygotowań, na który składały się zarówno formacja intelektualna, jak i duchowa.

Stali lektorzy-1, fot. Jakub Milewski

Przypomnijmy, że stały lektor ustanowiony jest przede wszystkim do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii, może także podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami. Jeżeli istnieje potrzeba może także przygotowywać i podawać wyjaśnienia lub komentarze do poszczególnych momentów w liturgii. Stały lektor może także pomóc w przygotowaniu wiernych do przyjęcia sakramentów. Podczas spotkania z kandydatami do przyjęcia posługi stałego lektora ks. biskup Andrzej Suski wskazał także na potrzebę troski przez stałych lektorów o stan i przechowywanie ksiąg liturgicznych oraz zaprosił ich do włączenia się w grupy biblijne w parafiach.

Stali lektorzy, fot. Jakub Milewski

Posługę stałego lektora otrzymały cztery osoby z naszej parafii: Jarosław Lewandowski, Mirosław Matecki, Zbigniew Olisiejko oraz Marek Włoczewski. Polecajmy ich wszystkich naszym modlitwom, aby potrafili owocnie pełnić swoją posługę.

Dk. Waldemar Rozynkowski