PODZIĘKOWANIE

W imieniu dzieci, ich rodziców i własnym

pragnę złożyć serdeczne

PODZIĘKOWANIE

Księdzu Proboszczowi Wojciechowi Miszewskiemu,

księżom: Adamowi i Rafałowi,

Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej przy naszej parafii,

firmom i zakładom pracy,

Urzędowi Marszałkowskiemu,

darczyńcom indywidualnym oraz wszystkim parafianom, którzy dołożyli swoją cegiełkę, by uświetnić wakacyjny pobyt naszych dzieci na koloniach w Stegnie

składam serdeczne Bóg zapłać

Elżbieta Cichon