Pomnik Matki na skraju lasu w Barbarce

Pomnik Matki na skraju lasu w BarbarceW roku 1933 ze składek dziatwy szkół toruńskich, oraz z Wrzosów ufundowano pomnik ku czci Matki Polki, który poświecono w dniu 25 maja 1933 r. przy współudziale całej dziatwy ww. szkół, oraz przedstawicieli władz szkolnych, administrac. i licznych tłumów okolicznej ludności.

Od tego czasu, aż po jesień 1939 roku przy tym pomniku rok rocznie obchodzono Święto Matki, na które schodziła się młodzież wszystkich szkół toruńskich, z Wrzosów i okolicznych wiosek. Kres tych pięknych uroczystości położył najeźdźca germański, który wydał rozkaz zrównania z ziemią pięknej statuy Matki Polki z dzieciątkiem na ręku. Co dalej się stało z pomnikiem opiewa poniższy akt erekcyjny wznowienia pomnika na tym samym miejscu:

„Działo się to w październiku 1939 roku, kiedy na naszą odwiecznie polską ziemię wtargnął najeźdźca germański i już od przeszło miesiąca sprawując swe krwawe rządy postanowił zniszczyć i ten pomnik piękny dziecka polskiego. Mieszkańcy gromady Wrzosy dowiedziawszy się o tym z inicjatywy Ob. Ruszkowskiego Kazimierza ukryli tę oto statuę Matki Polski, burząc na polecenie okupanta jedynie fundamenty.

Obecnie po przeszło 2 latach niepodległego bytu Narodu Polskiego, kiedy to Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej jest Ob. Bolesław Bierut, Marszałkiem Polski Ob. Michał Rola -Żymierski, wojewodą pomorskim Ob. Wojciech Wojewoda, Prezydentem m. Torunia Ob. Władysław Dobrowolski, Inspektorem Szkolnym obwodu toruńskiego Ob. Józef Leja, Starostą powiatowym toruńskim Ob. Zbigniew Gordon, – w dniu 27 kwietnia 1947 roku na walnym zebraniu mieszkańców Osiedla i Wrzosów powołano Komitet Obywatelski Odbudowy pomnika ku czci Matki, którego przewodniczącym wybrano Ob. Alojzego Malinowskiego, sekretarzem Ob. Stefana Dudzika, kierownika szkoły we Wrzosach, oraz na członków: Ob. Ob. Ciechanowską Władysławę, Zofię Łyduchową, Grzegorza Lichtorskiego. Komitet przy współudziale mieszkańców i dziatwy szkolnej z Wrzosów odbudował ten pomnik na starym fundamencie.

Ponowne poświecenie pomnika odbyło się w dniu 8 czerwca 1947 roku przez ks. Proboszcza Michała Grabowskiego, przy współudziale władz szkolnych, administracyjnych, mieszkańców Torunia, osiedla, Wrzosów i okolicznych wiosek oraz dziatwy szkolnej ww. miejscowości Toruń – Wrzosy, dn. 8 czerwca 1947 roku”

W czasie nabożeństwa przy pomniku chór szkolny z Wrzosów odśpiewał między innymi pieśniami, – pieśń do M. B. Bogurodzica. Po nabożeństwie dziatwa szkolna złożyła Matce- Polce hołd w postaci wiązanki kwiatów, oraz dar tej ziemi pomorskiej:- bochen czarnego chleba. Do dzieci przemawiał w serdecznych słowach Inspektor Szkolny Ob. Józef Leja, kierownik szkoły Ob. Dudzik Stefan, który zapewnił zebranych, że rok rocznie będzie organizowała szkoła z Wrzosów Święto Matki przy tym pomniku jako wznowienie tradycji przedwojennych, oraz że dziatwa szkolna z Wrzosów bierze na siebie obowiązek miły opiekę nad tym pięknym pomnikiem. Po południu tego dnia odbyła się w lesie na polanie zabawa szkolna, na której był obecny Insp. Szk. Ob. J. Leja.

/Z Kroniki Zespołu Szkół nr 9/