Programy realizowane w Antoninku w 2019 roku

W wyniku konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w 2019 roku realizować będziemy 4 programy:

 1. „Antoninek w 2019 roku” – całoroczny program socjoterapeutyczno – profilaktyczny dla dzieci, w w nm:
 • „Odkrywam siebie z elementami Treningu TZA – Art.”
 • „Tęcza”
 • „Zabawy z muzyką”
 • „Antoninkowe Kucharkowo”
 • „Ćwiczę – nie biorę”
 1. „W zdrowej rodzinie” – program dla młodzieży i dorosłych – rodziców, nauczycieli, wychowawców, a w nim:
 • „Wyloguj się do życia”
 • „Budowanie prawidłowych relacji w rodzinie”
 • „Bliżej siebie – rozmowy o wychowaniu”
 • „Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy domowej”
 1. „Jesteśmy sobie potrzebni” –program adresowany do dzieci przybliżający postać Ś. Jana Pawła II w związku z obchodami dwudziestolecia Świetlicy
 2. „Idę dalej, sięgam wyżej” – program poprawiający funkcjonowanie dzieci w sferze edukacyjnej, a w nim:
 • „Spotkanie z nauką i kulturą”
 • „Bliżej małej ojczyzny”
 • „Poznaję Ziemię Michałowską” – kolonie dla dzieci w Lidzbarku Welskim