PROTOKÓŁ

z Rady Duszpasterskiej parafii pw. Św. Antoniego w Toruniu,

która odbyła się 14 grudnia 2011 r. (środa).

Program Rady:

  1. Przedstawienie dokumentów I Synodu Diecezji Toruńskiej dotyczących parafialnej Rady Duszpasterskiej;
  2. Mianowanie sekretarza nowo konstytuującej się Rady Duszpasterskiej;
  3. Przedstawienie planów działań duszpasterskich na najbliższy czas;
  4. Przedstawienie się kandydatów do nowej Rady Duszpasterskiej;
  5. Wolne głosy.

Treść:

Ad.1.

Proboszcz ks. kan. Wojciech Miszewski zapoznał zgromadzonych w domu parafialnym kandydatów do Rady Duszpasterskiej z dokumentami synodalnymi jej dotyczącymi. Upłynął pięcioletni czas kadencji Rady, w związku z tym obecni na Radzie dnia 14 grudnia 2011 r.

są kandydatami do Rady Duszpasterskiej na kolejną kadencję. Ukonstytuowanie się nowej Rady nastąpi na jej spotkaniu planowanym w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu 2012 r.

Ad.2.

Decyzją proboszcza ks. kan. W. Miszewskiego oraz za zgodą obecnych na Radzie,  sekretarzem nowej Rady Duszpasterskiej wybrano Joannę Kruczyńską, która w poprzedniej kadencji również pełniła tę funkcję.

Ad.3.

Proboszcz ks. kan. Wojciech Miszewski zapoznał zebranych z najważniejszymi wydarzeniami parafialnymi nadchodzącego roku duszpasterskiego. Należą do nich:

  • konsekracja kościoła ( 13.06.2012),
  • peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (19.09.2012).

Wśród wydarzeń parafialnych Ksiądz Proboszcz wymienił również doroczny festyn parafialny, a następnie uroczystość, podczas której parafianin ks. Krystian Bółkowski otrzyma krzyż misyjny i uda się na misje do Peru oraz dwa występy muzyczne: debiut parafialnego zespołu wokalnego (24.12.2011 godz. 24.00) i koncert kolęd (29.01.2012).

Ksiądz Proboszcz podkreślił również stabilnie i dobrze działające media parafialne,

do których należą: parafialna strona internetowa, miesięcznik „Nauczyciel Ewangelii”

oraz kwartalnik „Ślady na Wrzosach”. Zasygnalizował jednocześnie, że potrzebne są osoby, które dostarczałyby teksty do czasopism i tym samym tworzyły stałe kolegium redakcyjne.

Ad.4.

Każdy z kandydatów do nowej Rady Parafialnej przedstawił się zebranym uwzględniając szczególnie swoje zdolności i mocne strony, które mogą być pomocne w organizowaniu życia parafii.

Ad.5.

Tematem wiodącym w wolnych głosach były kwestie poruszone przez Marka Włoczewskiego, który sugerował „stworzenie przestrzeni” dla młodzieży z parafii.

Po intensywnej dyskusji, w której najbardziej aktywni byli Marek Włoczewski z żoną oraz dk. Waldemar Rozynkowski ustalono, że tworzenie owej przestrzeni należy rozpocząć

od dostosowania jednej z Mszy św. niedzielnych do potrzeb i możliwości odbioru młodych ludzi (sugerowana godzina to 13.30, a planowana inauguracja Mszy św. to styczeń 2012).

Marek Włoczewski sugerował również, że należy stworzyć jakąś propozycję dla dzieci klas

4-6 szkoły podstawowej.

 

Protokół sporządziła Joanna Kruczyńska