Przygotowania do małżeństwa i rodziny

Przygotowania młodzieży bierzmowanej do małżeństwa i rodziny

W roku szkolnym 2006/2007 rozpoczyna się trzyletnie przygotowanie młodzieży bierzmowanej do małżeństwa i rodziny. Spotkania będą się odbywały przy parafii, w łącznym wymiarze 25 spotkań. Na pierwszy i drugi rok przypada po 10 spotkań, zaś w trzecim roku 5 spotkań.

Ich celem jest przygotowanie do małżeństwa i rodziny w pogłębianym wymiarze wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz pogłębianie więzi z parafią i przeżywania liturgii we wspólnocie parafialnej. Przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej powinno owocować duchowym dojrzewaniem do powołania życiowego, a także pełniejszym uczestnictwem w życiu Kościoła.

Spotkania będą prowadzone przez Parafialny Zespół Katechetyczny. Uczestnicy otrzymają specjalne indeksy do zapisywania tematów i obecności, a po trzech latach świadectwo Katechizacji Przedmałżeńskiej.

Pierwsze organizacyjne spotkanie odbędzie się w piątek 15 grudnia 2006 r. w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy młodzież, która w tym roku rozpoczęła naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.