Przyjaciel „Antoninka”

Jednym z uroczystych punktów corocznego święta „Antoninka” jest ogłoszenie werdyktu Kapituły Tytułu Przyjaciel Antoninka i wręczenie laurki. Wybór jak zawsze trudny, z licznego grona godnych wybrać właściwie. Przyjacielem wszak się jest bez względu na uznanie, przyjaciel nie czeka na splendory, przyjaciela bardziej się odczuwa niż widzi. W tym roku Kapituła wyróżniła pp. Krystynę i Grzegorza Kuflewskich oraz Przedszkole Miejskie nr 8 z panią dyr. Joanną Rutkowską oraz p. Anną Mikuć. Uznanie zyskał wychowawczy przykład trudnego dzielenia się przez dzieci nie tym co zbędne, ale tym co wartościowe i przyjemne, a także świadectwo bycia wrażliwym na potrzeby dzieci. Dzieci szczególnie narażonych na konsekwencje nierówności społecznej. Serdecznie gratulujemy miejsca na liście laureatów, na której honorową pozycję zajmują J.E. ks. Biskup Andrzej Suski oraz ks. proboszcz W. Miszewski.

Prezes PO Akcji Katolickiej