Rada Duszpasterska

PROTOKÓŁ
z Rady Duszpasterskiej parafii pw. Św. Antoniego w Toruniu,
która odbyła się 03. 10. 2006 r.

Program Rady:

1. Odczytanie protokołu z poprzedniej Rady Duszpasterskiej;
2. Powitanie i przedstawienie zadań nowego wikariusza parafii;
3. Omówienie aktualnej kondycji parafii widzianej przez pryzmat poziomu funkcjonowania poszczególnych wspólnot;
4. Omówienie spraw bieżących, podanie dat najbliższych uroczystości parafialnych;
5. Wolne głosy.

Treść:

Ad.1.

Ks. Proboszcz Wojciech Miszewski odczytał protokół z ostatniej Rady Duszpasterskiej, która odbyła się 07. 03. 2006 r. Przypomniał, iż wówczas zauważono przyrost liczby wiernych uczestniczących w niedzielnych Mszach św. Jednocześnie dodał, że ta liczba w okresie letnim znacznie zmalała.

Ad. 2.

Ks. Proboszcz Wojciech Miszewski przedstawił obecnego na Radzie, nowego wikariusza parafii. Został nim ks. Maciej Grabowski, kapłan z dwuletnim doświadczeniem w pracy duszpasterskiej. Ks. Maciej przybył z parafii w Grudziądzu. W naszej parafii ma zająć się wspólnotą młodzieżową, Domowym Kościołem oraz katechezą w Zespole Szkół Muzycznych. Odbyło się już bierzmowanie uczniów Szkoły. Ks. Proboszcz wyraził swoje zadowolenie z przebiegu tej uroczystości. Ks. Proboszcz podkreślił, że z ks. Maciejem łączy głębokie nadzieje na owocną pracę zarówno we wspólnocie parafialnej, jak i w poszerzeniu współpracy z Zespołem Szkół Muzycznych (na chwilę obecną planowane są koncerty uczniów Szkoły w naszym kościele w czasie Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu).

Ad. 3.

Ks. Proboszcz poprosił, aby przedstawiciele poszczególnych wspólnot przedstawili obecny stan ich wspólnot. Kolejno omawiane były:

– Akcja Katolicka – p. Jan Cichon powiedział, iż Akcja Katolicka naszej parafii jest najprężniej działającą w diecezji. Regularnie przeprowadzane są akcje charytatywne (np. zbiórki pieniędzy, produktów żywnościowych, obiady w szkole dla najuboższych dzieci). Chlubą Akcji jest świetlica „Antoninek”. P. Elżbieta Cichon zauważyła, iż rozwój świetlicy uwidacznia się głównie w tym, że na zajęcia nie przychodzą już tylko dzieci z rodzin patologicznych;

– Czciciele Miłosierdzia Bożego – p. Krystyna Michalska stwierdziła, że kondycja wspólnoty jest raczej słaba, gdyż średnia wieku uczestników wspólnoty to 70 lat, co często uniemożliwia niektóre działania i czynny udział we wspólnocie;

– Odnowa w Duchu Świętym – p. Emilia podzieliła się refleksjami z seminarium Odnowy w Duchu Św, czego „owocem” jest 11 nowych osób we wspólnocie. P. Emilia złożyła propozycję „wspólnoty wspólnot” w naszej parafii. Miałoby to przyjąć formę Adoracji Najświętszego Sakramentu, bądź Mszy św. o uzdrowienie;

– Żywy Różaniec – p. Murawska zauważyła, że we wspólnocie jest mało osób. Ks. Proboszcz zaproponował, by w ostatnią niedzielę października przybliżyć parafianom ideę Żywego Różańca, co być może zaowocuje przybyciem chętnych do udziału we wspólnocie;

– Domowy Kościół – wspólnota będąca u progu formacji;

– młodzież – ks. Maciej powiedział, iż formacja wspólnoty przebiega dwutorowo. Oprócz dotychczasowych elementów, jak np. wspólnotowa Eucharystia Pierwszopiątkowa, czy organizowanie wieczorów modlitewno – refleksyjnych, chętne osoby mogą uczestniczyć w formacji Ruchu „Światło – Życie”. Nowością jest próbne przeniesienie niedzielnej Mszy młodzieżowej na godz. 1800;

– służba liturgiczna – Michał Smoczyński zauważył, iż sukcesywnie powiększa się liczba ministrantów i lektorów.

Ad. 4.

Ks. Proboszcz poinformował, iż na parafii ciąży obowiązek przeprowadzania kursu przedmałżeńskiego. Poprosił Radę o propozycje przeprowadzania takiego kursu.

Ks. Proboszcz poinformował, że ze względu na likwidację kaplic przyszpitalnych, zaczęto udostępniać naszą kaplicę również innym parafiom, które wyrażają chęć wystawienia zwłok, za co jest pobierana opłata wspomagająca utrzymanie kaplicy.

Ks. Proboszcz podał kilka dat wydarzeń mających miejsce w naszej parafii w najbliższym czasie: 14.10. – Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła; 15.10. – Dzień Papieski; 24.10. – spotkanie wspólnot Domowego Kościoła; 25.10. – otwarcie leśniczówki na Barbarce; 26.20. – wieczysta, całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu; 28.10. – rocznica mordów na Barbarce. Ustalono też, że wzorem ubiegłego roku w wigilię Świąt Bożego Narodzenia o godz. 2200 odbędzie się Msza św. na Barbarce.

Ks. Proboszcz odczytał list, jaki skierował do biskupa pelplińskiego, w którym prosi o sfinalizowanie procesu powrotu figur św. Barbary do parafii. Sugerowany przez Ks. Proboszcza termin to 04.12.2006.

Na koniec Ks. Proboszcz poprosił o propozycje form obchodów 70-lecia parafii. Dokładana data erygowania parafii przypada na 1 kwietnia, jednak w związku z rocznicą śmierci Ojca Świętego, Jana Pawła II, uroczystości te zostaną przeniesione na czerwiec – miesiąc odpustu parafialnego.

Ad. 5.

Joanna Kruczyńska, a następnie Michał Smoczyński poruszyli kwestię utrzymania porządku w pomieszczeniach domu parafialnego. Ustalono, iż zostanie założony zeszyt, w którym osoby i wspólnoty będą zapisywały termin korzystania z poszczególnych sal.

Protokół sporządziła Joanna Kruczyńska