Rada ekonomiczna parafii

10 marca 2010

Kolejne spotkanie rady ekonomicznej naszej parafii odbyło się w plebanii 10 marca 2010 r. Obecnych było 11 przedstawicieli naszej parafii /lista obecności w archiwum parafialnym/. Celem spotkania było omówienie inwestycji wykonanych w roku 2009 oraz zapoznanie się z tegorocznymi planami inwestycyjnymi.

Po modlitwie ks. prob. Wojciech Miszewski odczytał protokół z poprzedniej Rady i rozpoczął przedłożenie.

Podsumowując inwestycje ubiegłoroczne wskazano, że największym sukcesem było wykonanie elewacji kościoła i domu parafialnego, wymiana okien i drzwi, ocieplenie pomieszczeń mieszkalnych i sal katechetycznych, część ogrodzenia posesji kościelnej, ołtarze św. Barbary i O. Pio, nowy konfesjonał. Stało się to możliwe dzięki ofiarności Parafian. Dzięki nadzwyczajnej zbiórce udało się zgromadzić ponad 100 tys. zł, dzięki ofiarności ponad 500 rodzin naszej parafii i zaprzyjaźnionych osób. Dzięki ofiarom z kolęd udało się spłacić wszystkie zobowiązania względem wykonawców.

Rok 2010 też powinien być czasem dalszych inwestycji i wytężonych prac. Przede wszystkim w związku z ukończeniem remontu Szosy Chełmińskiej powinna zostać wykonana ostatnia część ogrodzenia. Niezwykle ważne jest też wykonanie kolejnych części drogi procesyjnej wokół kościoła oraz realizacja projektu terenu przed kościołem. Bardzo kosztowne będzie także wykonanie schodów z granitu oraz lampy oświetleniowe.

Osobną inwestycją jest kompleksowy remont wnętrza kaplicy na Barbarce, parafia otrzymała potrzebną zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków na podjęte inwestycje, których realizacją zajmuje się konserwator Sławomir Łagoda. Pierwszym elementem jest obraz „Ukrzyżowanie” z Barbarki, którego konserwację powierzono p. Beacie Staszewskiej w związku z prywatną fundacją tej konserwacji. Na wszystkie prace na Barbarce staramy się o dofinansowanie z funduszy Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Osobnym dziełem jest pomnik Matki Teresy i Jana Pawła II, który jest prywatnym darem dla naszej parafii. Nowa lokalizacja pomnika – przed kościołem, obok wejścia do domu parafialnego.

Radni również przyjęli informację o załatwianiu formalności związanych z budową dzwonnicy. Przyjęto wskazaną przez ks. proboszcza lokalizację dzwonnicy obok wejścia do posesji kościelnej od strony ul. Św. Antoniego. W tej chwili oczekujemy na projekt dzwonnicy od architekta kościoła p. Czesława Sobocińskiego. Budowa powinna ruszyć na wiosnę 2011 r.

Wszystkie prace i projekty zostały przedstawione w formie multimedialnej.

Ostatnim akcentem spotkania była dyskusja nad kolejnymi pracami oraz zapytania, które dotyczyły m. in. terminu otwarcia nowej części cmentarza. Nastąpi to dopiero wtedy, gdy woda z wodociągu zostanie doprowadzona do wszystkich sąsiadujących z cmentarzem posesji.