Rada gospodarcza

Dnia 11 marca 2009 r. zebrała się po raz kolejny rada Gospodarcza naszej parafii. Uczestniczyło w niej 10 parafian bardzo zainteresowanych tym czym żyje nasza wspólnota. Po odczytaniu protokołu z poprzedniego spotkania podsumowano dotychczas wykonane inwestycje zwłaszcza z ostatniego okresu.

Ksiądz Proboszcz poinformował zebranych, że po zakończeniu kolęd wyszliśmy z długów, które zostały zaciągnięte w związku z wykonanymi w roku ubiegłym inwestycjami. Inwestycje były też możliwe dzięki dodatkowym ofiarom, które złożono w kopertach lub wpłacono na konto. Było to możliwe dzięki 337 rodzinom, które w ten sposób wsparły nasze działania. Zebrano w sumie 71880 zł.

Kolejne inicjatywy zostały ukończone, m. in. rozszerzenie ołtarzy Matki Bożej i św. Antoniego, które wzbogaciły się o miejsca na wota. Posadzono także kilkadziesiąt drzew i krzewów. Dokończono prace przy pierwszym odcinku drogi procesyjnej.

Zaprezentowano także nie planowane inwestycje, przede wszystkim ogrodzenie obiektów, wykonywane dzięki ogromnemu zaangażowaniu p. Henryka Majszaka i Jana Sosnowskiego oraz p. Stefana Jarlaka i p. Woźniaka. na święta Wielkanocne powinno w dużej części być gotowe ogrodzenie. P. Andrzej Kowalski przedstawił projekt wykonania przez niego monitoringu całego obiektu naszego kościoła i otoczenia. Przed Wielkanocą powinien być także gotowy ołtarz św. Barbary z zabytkową figurą z Barbarki.

Za najważniejszą inwestycję uznano wymianę okien i drzwi w domu parafialnym i kaplicy, ocieplenie tych obiektów oraz elewacja kościoła. Do 10 marca na prośbę o wsparcie tej inwestycji odpowiedziało 120 rodzin. Wszystko wskazuje, że także na święta Wielkanocne ta inwestycja będzie rozpoczęta.

Parafianie z radością przyjmują kolejne inwestycje wspólnie ciesząc się podejmowanymi działaniami. Ustalono, że za wszystkie imienne datki dziękować będziemy specjalnym listem i pamiątkowym obrazkiem.