Rada Parafialna

RADA DUSZPASTERSKA – wtorek 7 marca 2006
godz. 19.00

Spotkanie Rady Duszpasterskiej – pierwsze w 2006 r. zostało poświęcone ocenie wydarzeń duszpasterskich roku 2005 oraz planom na rok 2006.

Podkreślono, że w naszej piękniejącej świątyni osiągnęliśmy pewien sukces wzrostu liczby parafian. Podczas badania praktyk religijnych w listopadzie 2005 r. na Mszach św. niedzielnych zanotowano 3300 parafian, czyli 1/3 z 10.000 parafii. Wzrost w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 1100 0sób. Rok Eucharystii zakończyliśmy Eucharystycznym Świętem Ruchów i Stowarzyszeń Rejonu Toruńskiego.

Do udanych inicjatyw należy zaliczyć procesje fatimskie i procesję drogi krzyżowej ulicami parafii. Dużym wydarzeniem była uroczystość przyjęcia relikwii św. Joanny Beretty Molli i wybudowanie jej nowego ołtarza. Uroczystość była transmitowana przez Radio Maryja i TV TRWAM.. Udało się stworzyć chór parafialny i pierwszy krąg Domowego Kościoła. Po długiej przerwie udało się przeprowadzić Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, które miało na celu umocnić wspólnotę Odnowy w naszej parafii, ale nie tylko. Prowadziliśmy także działalność wydawniczą , wydaliśmy książkę „Św. Barbara i Barbarka” , liturgię godzin na Triduum Paschalne, Przygotowanie i dziękczynienie po Mszy św. oraz folder parafialny. Intensywnie działa wspólnota Akcji Katolickiej podejmując coraz nowe inicjatywy na polu charytatywnym i edukacyjnym. Dużym wydarzeniem było ostatnie zimowisko dla prawie 40 dzieci.

W trakcie spotkania omówiono aktualne i przyszłe plany duszpasterskie. W marcu na spotkaniach ogólnotorńskich będziemy gościć Domowy Kościół i Akcje Katolicką.

Omówiono potrzebę rozwoju kultu św. Joanny Beretty Molli. M.in. zostanie przeprowadzony obrzęd Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego dnia 25 marca. Wysłuchano relacji o przygotowaniach rekolekcji wielkopostnych dla dzieci i młodzieży, które w tym roku wygłosi o. Hipolit ze Zgromadzenia Ojców Trynitarzy. Wiele nadziei wiąże się z tegorocznymi rekolekcjami dla dorosłych, które wygłosi dominikanin o. Marian Wojciechowski. W ramach rekolekcji odbędą się dodatkowe spotkania w kaplicy, dla tych, którzy głębiej pragną przeżyć ten czas. Dopełnieniem rekolekcji będzie Droga Krzyżowa ulicami parafii oraz Stabat Mater Pergolesiego, które przedstawi Zespół Szkół Muzycznych. Rekolekcje zostaną rozpoczęte w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Wieczór tego dnia będzie wypełniony modlitwą i zamyśleniem nad słowami Ojca Świętego.

Na kwiecień w naszym kościele został zaplanowany cykl konferencji w ramach rekolekcji dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów, które wygłosi ks. bp Wojciech Polak z Gniezna. Tegoroczny odpust parafialny natomiast poprowadzi Redaktor Naczelny NIEDZIELI ks. inf. Ireneusz Skubiś.

Członkowie Rady podzielili się aktualnymi spostrzeżeniami dotyczącymi wszystkich podejmowanych działań duszpasterskich. Spotkanie Rady zakończyło się przedstawieniem przez Księdza Proboszcza przesłania Papieża Benedykta XVI do biskupów polskich w czasie wizyty ad limina apostolorum.

Niech więc ten Nowy Rok 2006 będzie rokiem szczęśliwym, niech będzie w nim jak najmniej trosk, a jak najwięcej radości. Dla naszej wspólnoty zaś czasem dalszego, jeszcze bardziej intensywnego życia religijnego i kolejnych udanych inwestycji gospodarczych.