Radość Bożego Narodzenia

14 stycznia br. w Domu Pomocy Społecznej na Wrzosach odbył się koncert kolęd oraz jasełka. W pierwszej części wystąpił chór działający przy parafii pw. św. Antoniego. Wykonał mniej znane kolędy w czterogłosowym opracowaniu: „Nuż my dziś krześcijani”, „Jezusek czuwa”, „Hej, w dzień Narodzenia” oraz „Zaśpiewam Jezuskowi”. Przeplatane były tradycyjnymi, w śpiew których włączyli się również mieszkańcy DPS-u. Ostatnim akordem było wspólne wykonanie żywiołowej pastorałki „Dzwonki sań”.

W drugiej części zaprezentowała się schola Promyki Maryi z parafii św. Józefa. Opiekunem duchowym jest o. Ludwik Łabuda (CssR), natomiast animatorem muzycznym s. Nikodema, Józefitka. Dzieci z radością przybyły do Domu Opieki Społecznej z programem słowno-muzycznym zaczerpniętym z fragmentu „Betlejem Polskiego”, by starszym i chorym ludziom przybliżyć tajemnicę Bożego Narodzenia widzianą oczami dziecka i podzielić się swoją radością.

Występ chóru oraz scholi spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony pracowników oraz pensjonariuszy DPS-u. Na długo pozostanie w pamięci wykonawców przede wszystkim ogromne wzruszenie tej wyjątkowej publiczności.

Anna Różyńska