Randka na Walentego u Św. Antoniego

W jedności siła! To powiedzenie sprawdziło się również przy organizacji  święta zakochanych przez kręgi pracujące przy naszej parafii, a różnorodność nie różni, tylko łączy. Charyzmaty które dał nam Bóg dobrze wykorzystaliśmy przygotowując spotkanie w walentynkowy wieczór.

Eucharystii przewodniczył Ks. Bartek Surdykowski ,a w koncelebrze był Ks. Rafał Kreczman, który przyjął intencję  za zakochanych o trwałą miłość opartą na skale jaką jest Chrystus , za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Członkowie wspólnoty włączyli się w oprawą liturgii. Podczas kazania po komentarzu celebransa   zostały przeczytane listy narzeczonych – św. Joanny Beretta Piotra Molla i Piotra do Joanny . Ukazują pełną pasji miłość do siebie i do Chrystusa, ich wzajemną troskę o życie sakramentalne i nadzieję na wspólne szczęśliwe życie.  Listy obojga małżonków są przekonującym dowodem na to, że droga do świętości niekoniecznie prowadzi przez klasztory czy posługę kapłańską, ale może wić się pośród świata. Wiemy że powodowały wzruszenie wśród uczestników mszy św.                             

Adoracja Najświętszego Sakramentu była pięknym momentem bliskiej relacji z Chrystusem, kiedy mogliśmy poczuć Jego moc obecności w naszych małżeństwach i rodzinach. Modlitwę małżonków zakończyło Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Bóg jest obecny w radości, w czułych gestach i słowach, a ich nie brakowało podczas trzeciej części spotkania w specjalnie zaaranżowanej kawiarence. Każda para miała swój stoliczek ze świecą, była herbatka słodkie pyszne ciasta… i pączki w kształcie serc. Przygotowany program był wesoły, ale pomagał też spojrzeć na swoje małżeństwo, na panujące w nim relacje, przygotowane pytania pomogły też.. trochę porozmawiać. Małżonkowie obdarowali się własnoręcznie wypisaną walentynką w postaci jakiegoś postanowienia, ofiarowania czegoś z siebie ukochanej osobie (coś na wzór reguły życia )

Na końcu wspólnie zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Dzięki zaangażowaniu wielkiej „brygady sprzątającej” szybko uporaliśmy się z przywróceniem wcześniejszego wyglądu Kaplicy Miłosierdzia.                 

Niech będzie Bogu Chwała za wszystkich uczestników i zaangażowanych, wśród nich przede wszystkim za Danusię i Henryka Kosińskich, Agnieszkę i Wojtka Białków, Małgosię i Michała Kuklewskich, Elę i Tomka Ulman i Dianę Gutman, która opiekowała się dziećmi

Ewa i Sylwek Winiarscy