Realizować będziemy trzy projekty

IMG_9063W dniu 6 marca br. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej został zaproszony przez pana prezydenta Michała Zaleskiego do gmachu Urzędu Miasta Torunia, by uroczyście podpisać umowy na zadania publiczne, które w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert zostały nam powierzone do realizacji w bieżącym roku.

Z pomocą środków Gminy Miasta realizować będziemy trzy projekty:

  1. „Antoninek w 2013 roku”

  2. „Żyć w zdrowej rodzinie”

  3. „ Przygoda z edukacją”

W imieniu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej umowy podpisali:

– pan Jan Cichon – prezes

– pan Adam Jakubowski – skarbnik