Relikwie bł. ks. Michała Sopoćko

W kościele pw. św. Antoniego w Toruniu 9 października br. przeżywano parafialny dzień trwającego właśnie Roku Miłosierdzia. Z tej okazji sprawowano Mszę św., podczas której proboszcz ks. kan. Wojciech Miszewski w uroczystej procesji wniósł relikwie bł. ks. Michała Sopoćko – spowiednika św. s. Faustyny. Relikwie do parafii przywiózł i Eucharystii przewodniczył abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki, naoczny świadek życia i świętości bł. ks. Sopoćko oraz jego uczeń z białostockiego seminarium duchownego.

Abp. Edwarda Ozorowskiego na Wrzosach powitały przedstawicielki Czcicieli Miłosierdzia Bożego – najstarszej wspólnoty w parafii oraz proboszcz ks. kan. W. Miszewski, który również zapoznał zgromadzonych z faktami z życia bł. ks. Sopoćko.

W homilii abp Ozorowski przypomniał, że Jezus Miłosierny jest odpowiedzią Boga na konflikty, wojny i cierpienie, które ludzie wzajemnie sobie sprawiają. Na apostołów miłości miłosiernej Bóg wybrał św. Faustynę, która przekazała światu orędzie Jezusa oraz bł. ks. Michała Sopoćko, który stał się niejako wykonawcą próśb Jezusa, gdyż to na polecenie kapłana namalowano pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego znajdujący się obecnie w Wilnie. Bł. ks. Sopoćko poradził św. Faustynie spisywać w dzienniczku swoje wizje oraz przyczynił się do powstania Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. – Ludzie nie rozumieli tego posłannictwa, ale on powtarzał, że to odniesie zwycięstwo po jego śmierci – podkreślił abp Ozorowski. Na zakończenie kaznodzieja przypomniał, że Boże Miłosierdzie to nie nakaz, czy zniewolenie, ale propozycja z zapewnieniem, że przyjąwszy Jezusa, człowiek podoła wszelkim trudnościom. Miłości bowiem nie uczy się środkami przymusu, ale miłością.

W oprawę liturgiczną uroczystości włączyli się przedstawiciele Akcji Katolickiej i świetlicy „Antoninek” oraz dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka Heleny i Krzysztofa Rzewuskich, zaś oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny.

Na zakończenie uroczystości uczczono relikwie bł. ks. Sopoćko.

 

Joanna Kruczyńska