Rocznica śmierci śp. ks.prał. Bogdana Górskiego

UCZCILIŚMY ROCZNICĘ ŚMIERCI ŚP. KS. PRAŁ. BOGDANA GÓRSKIEGO

30 stycznia b.r. minęła czwarta rocznica śmierci śp. ks. prał. Bogdana Górskiego. Ks. prał. Bogdan Górski był kapelanem honorowym Jego Świątobliwości, kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Toruńskiej, dziekanem Dekanu Toruń II. Pełnił również funkcję Dyrektora Diecezjalnego Papieskich Dzieł Misyjnych. Przez 18 lat był proboszczem parafii pw. św. Antoniego na toruńskich Wrzosach. W końcu lat 80 – tych rozpoczął budowę nowego kościoła i domu parafialnego, jednak nie było mu dane dokończyć rozpoczętego dzieła. Zmarł po długiej chorobie w wieku 58 lat.

W czwartą rocznicę śmierci uczczono pamięć zmarłego Proboszcza. 30 stycznia o godz. 8.30 sprawowano Mszę św. w intencji Kapłana z udziałem wiernych parafian oraz mamy i siostry zmarłego. Słowo Boże wygłosił ks. prał. Roman Sadowski, przyjaciel ks. Bogdana. Dzień później miała miejsce uroczysta Eucharystia sprawowana o godz. 19. Przybyli na nią parafianie, przyjaciele Prałata oraz kapłani dekanatu Toruń II, którego niegdyś dziekanem był zmarły. Mszę celebrował ks. prał. Stanisław Majewski, zaś Słowo Boże wygłosił ks. prał. dr hab. Jan Perszon, prof. UMK, dziekan Wydziału Teologicznego UMK.

Obecnemu proboszczowi parafii na Wrzosach, ks. kan. Wojciechowi Miszewskiemu oraz tym, którzy modlili się w intencji zmarłego kapłana, Bóg zapłać za to, że potrafią żyć zaleceniem Nowego Testamentu: „Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę!” (Hbr 13, 7)

Joanna Kruczyńska