RODZINNE KOLĘDOWANIE

Zakończyliśmy czas kolęd w domach naszych Parafian. Wcześniej w II święto Bożego Narodzenia spotkaliśmy się na wspólnym śpiewie kolęd w domu parafialnym. Ten spontanicznie zorganizowany wieczór rozpoczął ks. prob. Wojciech Miszewski od odczytania fragmentu Ewangelii o Bożym Narodzeniu. Po złożeniu życzeń była okazja do wspólnego podzielenia się opłatkiem ze wszystkimi obecnymi. Życzeniom pełnym życzliwości towarzyszyła radosna atmosfera. Potem nastąpił czas śpiewania kolęd i pastorałek. Wyśpiewaliśmy prawie wszystkie utwory z przygotowanego wcześniej śpiewnika, nie zabrakło także utworów nowych wykonywanych przez solistów oraz znakomity duet: Anna Różycka i Szymon Borkowski z „Kolędą dla nieobecnych” Zbigniewa Preisnera.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na spotkanie, a zwłaszcza tym, którzy animowali cały wieczór: organistce Annie Różyńskiej, Annie Wiśniewskiej, Rodzinnemu Domowi Dziecka Państwa Rzewuskich, Markowi Włoczewskiemu i Szymkowi Borkowskiemu.