ŚLADY NA WRZOSACH 38

NOWY NUMER ŚLADÓW MNA WRZOSACH NR 38

 

Kiedy 3 miesiące temu rozpoczynaliśmy Nowy Rok 2022 wydawało się, że po dwóch latach pandemii koronawirusa wszystko wraca powoli do normalności. Coraz mniej medialnych doniesień o zachorowaniach i ofiarach tej epidemii. Powoli przyzwyczailiśmy się także do tego, że prawie wszyscy przeszli już przez Covid. Niestety miesiąc luty przyniósł całkowicie nową niespodziewaną sytuację. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że wszyscy zjednoczyli się wokół tego jednego tematu, jakim jest pomoc i współczucie Ukrainie. W naszej parafii są już domy, które przyjęły uchodźców wojennych, otaczając ich serdeczną opieką. Jako parafia staramy się pomagać na razie przede wszystkim przez wspieranie instytucji kościelnych, które koordynują opiekę nad uchodźcami. W dotychczasowych zbiórkach, w czasie kiedy oddajemy do druku kolejny numer Śladów na Wrzosach, nasi Parafianie ofiarowali już ponad 30 tys. zł. To w historii naszych zbiórek absolutny rekord. Pomagamy głównie Caritas Polska i Toruńskiemu Centrum Caritas, które przyjmują uchodźców w ośrodkach rekolekcyjnych i Wyższym Seminarium Duchownym, ofiarowując przybyłym godziwe warunki. Wysyłają także zorganizowaną pomoc materialną na tereny objęte wojną. Być może zajdzie potrzeba przyjęcia gości w naszym domu parafialnym. Niestety nie mamy  wiele do zaoferowania ze względu na niewystarczające węzły sanitarne, ale na taką pomoc jesteśmy otwarci. Wielu zadaje sobie pytanie: dlaczego to cierpienie niewinnych ludzi, czy Bóg na to pozwala. Z tym trudnym zagadnieniem możemy się zmierzyć i znaleźć sporo odpowiedzi w kolejnych „Rozmowach z Cieniem”.

Pewną radością w naszej parafii jest powrót niektórych naszych Parafian,  po covidowej przerwie, do praktykowania wiary we wspólnocie, w świątyni,  a nie tylko przez przekaz telewizyjny i internetowy. 

W tym roku pragniemy uczcić św. Giannę Berettę Molla, której ołtarz z relikwiami znajduje się w naszym kościele. Tegoroczne piękne jubileusze urodzin i śmierci są okazją do przypomnienia tej niezwykłej i fascynującej postaci. 

Ślady na Wrzosach zachęcają także do pielgrzymowania. O Ziemi Świętej, jaką jest także Jordania pisze świetny przewodnik wycieczek i pielgrzymek, a jednocześnie doskonały fotograf Jakub Rybicki. Miałem okazję z nim przecierać ten piękny szlak. Chcemy w tym roku również zaproponować naszym Parafianom kilka interesujących wypraw. 

O kulcie św. Barbary na naszej Barbarce oraz w dalekiej Hiszpanii opowiada Maciej Lipiński, jeden z wolontariuszy posługujących ofiarnie i bezinteresownie na Barbarce.

Przedstawiamy także kolejne osoby zaangażowane w nasze życie parafialne. Tym razem mowa o naszym organiście Sylwestrze Gentkowskim. 

Jak mówi nazwa naszego pisma Ślady na Wrzosach, chcemy dokumentować wszystko, co dzieje się na naszym terenie i pisać w ten sposób historię tej części Torunia, jaką są Wrzosy. Chcemy także ocalić od zapomnienia wydarzenia historyczne sprzed lat, aby również pozostała pamięć o czasach, które minęły. Tym razem skupiamy się na pierwszym proboszczu, męczenniku z Dachau ks. Leonie Dzieniszu.

Wprowadzamy w naszym piśmie także nowy dział, w którym będziemy przedstawiać kolejne elementy wyposażenia naszego kościoła. Na początek skupiamy się na tabernakulum, które jest sercem naszej świątyni. 

Zachęcając do lektury Śladów na Wrzosach, które ukazują się z okazji świąt Wielkanocnych, pragnę życzyć wszystkim błogosławionych i pełnych pokoju świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Ks. Wojciech Miszewski

Wasz proboszcz