„Ślady na Wrzosach” – nowe pismo parafialne

Rok 2009 rozpoczynamy od wydania pierwszego numeru naszego nowego pisma „Ślady na Wrzosach”. Naszym pragnieniem jest, aby pierwszy numer trafił do wszystkich rodzin naszej parafii. To szczególna okazja, aby z informacją o tym, czym żyje nasza wspólnota parafialna dotrzeć do każdego domu. Sam tytuł ma na celu ukazanie owoców naszej pracy w tej małej ojczyźnie, jaką są toruńskie Wrzosy. Praca wielu osób dzięki utrwaleniu w formie drukowanej pozostawi swego rodzaju „ślady”, które przetrwają do następnych pokoleń. Formuła nowej gazety dopiero się tworzy, mam jednak nadzieję, że na stałe zagości w naszych rodzinach.

Pierwszy numer otwiera okładka z ołtarzem św. Joanny Berety Molli. Jest to związane z nowym rokiem duszpasterskim, który Kościół w Polsce przeżywa pod hasłem: „Otoczmy troską życie”. Właśnie św. Joanna, osoba świecka, matka, żona, lekarka potrafiła odkryć piękno codziennego małżeńskiego życia i realizować w nim powszechne powołanie do świętości. Dzięki jej heroicznej wierze i całkowitemu oddaniu się Bogu, kosztem własnego życia uratowała swoje poczęte, a nienarodzone dziecko. Wpatrując się w tym roku w jej heroiczny przykład, pragniemy promować wartość rodzinnego i małżeńskiego życia w świetle Ewangelii.

W naszym piśmie chcemy ukazywać ludzi, którzy bardzo często poświęcając swój czas i talenty, w sposób bezinteresowny służąc naszej parafii. W tym numerze przedstawiamy wywiad z twórczynią i wieloletnią kierowniczką świetlicy „Antoninek”, p. Elżbietą Cichon oraz rozmowę z architektem, projektantem wnętrza naszego kościoła p. Andrzejem Ryczkiem. Pragniemy także zaprosić do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które w tym roku powinny być wielkim wydarzeniem. Gościć bowiem będziemy, jako naszego duchowego przewodnika słynnego „Orzecha” czyli znanego w całej Polsce kaznodzieję ks. prał. Stanisława Orzechowskiego z Wrocławia. Pismo ma także przypominać ludzi i fakty z ponad siedemdziesięcioletniej historii naszej parafii. W tym numerze znajdziemy opracowanie biografii pierwszego proboszcza i budowniczego starego kościoła – ks. Leona Dzienisza, męczennika z Dachau. Chcemy także informować o ciekawych miejscach odwiedzanych na szlaku organizowanych przez nas pielgrzymek. Kolejne numery powinny także przynosić informacje o wspólnotach oraz materiały formacyjne, pomagające nam w pogłębianiu duchowej więzi z Bogiem.

Mam nadzieję, że przyjmiecie Państwo nową inicjatywę z życzliwością. Zapraszam do współtworzenia nowego pisma, które wraz z wydawanym od 15 lat „Nauczycielem Ewangelii” informować będzie o tym, czym żyje nasza społeczność.

Wszystkim naszym Parafianom, w Nowym Roku 2009, w imieniu Duszpasterzy życzę, by był dla nas wszystkich błogosławiony i bogaty w kolejne inicjatywy duszpasterskie i ekonomiczne na niwie parafialnej.

Z darem modlitwy Wasz proboszcz
ks. Wojciech Miszewski