SŁOWO PASTERSKIE…

SŁOWO PASTERSKIE PRZED PIERWSZĄ ROCZNICĄ ŚMIERCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Drodzy Diecezjanie

Blisko rok temu, w dniu 2 kwietnia o godz. 21.37, zakończył swoje ziemskie pielgrzymowanie Jan Paweł II, nasz umiłowany Rodak na Stolicy Piotrowej. Odszedł do domu Ojca w opinii świętości, jako niekwestionowany autorytet moralny. W oczach świata był niestrudzonym nauczycielem godności i praw człowieka, obrońcą uciśnionych, pielgrzymem pokoju, siewcą nadziei, orędownikiem cywilizacji życia i miłości. Dla wierzących w Chrystusa stał się porywającym wzorem życia poświęconego bez reszty Bogu i bliźnim. A nam, swoim rodakom, pozostawił także świadectwo wielkiej miłości do własnego narodu i Ojczyzny: ziemi, mowy, kultury, historii i wszystkiego, co Polskę stanowi.

Jan Paweł II podbił serca milionów ludzi swoją ewangeliczną miłością do każdego człowieka. Gdy cierpiał i umierał, myśląc zwłaszcza o ludziach młodych, rozbudził na nowo w świecie tęsknotę za tymi wartościami, którym poświęcił swoje życie. Na nowo również wyzwolił w nas poczucie więzi społecznych, nacechowanych duchem braterstwa i solidarności. Jego cierpienia i śmierć przybliżyły nas do prawdy zapisanej w Ewangelii: „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24).

W następną niedzielę przypada pierwsza rocznica śmierci Ojca Świętego, nazywanego powszechnie Janem Pawłem Wielkim. Podobnie jak przed rokiem, zjednoczymy się w modlitwie, aby dziękować Bogu za dar tego wielkiego Papieża, który przewodził Kościołowi w wierności Chrystusowi i Ewangelii. Modlić się będziemy także o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła oraz duchowe owoce jego nauczania i świadectwa w naszym życiu. Niech wskazaniem na obchody tej rocznicy stanie się zachęta z Listu do Hebrajczyków: „Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę” (Hbr 13,7).

Centralnym wydarzeniem obchodów rocznicowych w Toruniu, w dniu 2 kwietnia, będzie ekumeniczne nabożeństwo Drogi Krzyżowej z rozważaniami Jana Pawła II, a następnie Eucharystia sprawowana w bazylice katedralnej Świętych Janów. Droga Krzyżowa ulicami miasta rozpocznie się o godz. 20.00 w kościele garnizonowym pw. Św. Katarzyny. Po modlitewnym spotkaniu przy pomniku Ojca Świętego i złożeniu tam zapalonych zniczy, rozpocznie się o godz. 22.00 uroczysta Msza św. w bazylice katedralnej, którą papież nawiedził w roku 1999.

Siostry i bracia, modlitewne uczestnictwo w obchodach pierwszej rocznicy śmierci Ojca Świętego to najlepszy wyraz wdzięczności za 27 lat jego pontyfikatu, wypełnionego ofiarną służbą Kościołowi, światu i Polsce. Podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny sam Jan Paweł II prosił nas o taką pamięć. Oto jego testamentalne słowa: „Nie ustawajcie w modlitwie, raz jeszcze powtarzam, za życia mojego i po śmierci. Ja zaś, jak zawsze, będę odwzajemniał waszą żarliwość, polecając wszystkich Miłosiernemu Chrystusowi i Jego Matce” (Kalwaria Zebrzydowska 19 sierpnia 2002 r.).

Łączę się z wami, siostry i bracia, w tej modlitwie. Za wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła upraszam dla każdego z was obfite łaski Jezusa Miłosiernego.

+Andrzej Suski
Biskup Toruński