Śpiewają na Chwałę Boga

Canto per Dio

Canto per Dio | Fot. Krzysztof Różyński

Zespół Canto per Dio powstał w 2011 r. przy parafii pw. św. Antoniego w Toruniu z inicjatywy Anny Różyńskiej – organistki i działa pod jej kierunkiem. Opiekunem duchowym jest ks. Rafał Bochen

Na początku 2011 r. był to chór kameralny, który przez miesiąc przygotowywał repertuar kolędowy, aby zaprezentować go podczas koncertu kolęd w kościele św. Antoniego. Stopniowo powiększał się i w nowym składzie przygotował oprawę muzyczną Liturgii Paschalnej w parafii św. Antoniego, której przewodniczył bp Andrzej Suski. Kulminacyjnym momentem było wykonanie utworu „Alleluja” z oratorium „Mesjasz” G. F. Haendla z towarzyszeniem młodzieżowej orkiestry smyczkowej z pobliskiego Zespołu Szkół Muzycznych.

Canto per Dio

Wyróżnieniem dla zespołu była propozycja śpiewu podczas święceń kapłańskich. Uroczystość ta odbyła się 18 czerwca 2011 r. w parafii Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny. Pod koniec października 2011 r. grupę zasiliły kolejne osoby i tak powstał 20-osobowy zespół wokalny. W tym składzie chór przygotował kolędy w pięknych, choć bardzo trudnych opracowaniach na Pasterkę w parafii św. Antoniego. Wkrótce zyskał opiekuna duchowego. Został nim ks. Rafał Bochen. 22 stycznia w kościele pw. św. Marcina w Czarnowie przygotował oprawę muzyczną Mszy św. Następnie miał miejsce koncert kolęd dla parafian, który poprowadziła Małgorzata Waczyńska (katechetka w szkole w Czarnowie, chórzystka). Po koncercie proboszcz ks. kan. Henryk Sychta zaprosił wykonawców na poczęstunek na plebanię. Kolejnym ważnym wydarzeniem było nagranie kolęd w Telewizji Trwam. Emisja programu odbyła się 29 stycznia. Tego samego dnia wieczorem w kościele św. Antoniego miał miejsce koncert kolęd połączony z poezją Tadeusza Soleckiego. Oprócz zespołu wystąpił chór parafialny. Swoją obecnością zaszczycił zebranych bp Józef Szamocki.

Canto per Dio składa się z osób, które kochają muzykę, zwłaszcza sakralną. Stąd nazwa zespołu oznacza „śpiew dla Boga”. Chórzyści z wielką radością angażują się w przygotowania kolejnych utworów podczas prób oraz w śpiew podczas występów. Ludzie ci mają wielką pasję i miłość do muzyki, której się bezinteresownie oddają, mimo prowadzenia życia zawodowego. Są to też ludzie wielkiej wiary w Boga.

Wkrótce zespół poszerzy swój repertuar muzyczny i przygotuje materiał na nagranie płyty. Poprzedzone to będzie prawdopodobnie udziałem w intensywnych warsztatach muzycznych czy rekolekcjach połączonych z pracą nad nowymi utworami. Najbliższe plany chóru to przygotowanie części stałych Mszy św., pieśni i klasycznych utworów sakralnych na poszczególne okresy roku liturgicznego. Chór jest otwarty na współpracę. Mile widziane są nowe osoby. W większym składzie można bowiem zaprezentować bogatsze i potężniejsze formy muzyczne.

Anna Różyńska

Próby zespołu Canto per Dio odbywają się w piątki o godz. 19 w domu parafialnym przy kościele św. Antoniego w T oruniu. Osoby, które chciałyby włączyć się w śpiew na chwałę Boga, proszone są o kontakt z Anną Różyńską: tel. 600-609-172, e-mail: ania.rozynska@gmail.com