SPRAWOZDANIE

PARAFIALNEGO ODDZIAŁU
AKCJI KATOLICKIEJ ZA  2011 R.

A co zrobiliśmy było dobre ! ?

W pokorze przemijającego czasu –wszak to już 16 rok działalności – w pokłonie wdzięczności wszystkim, którzy ten 2011 rok wypełnili i wzbogacili, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej dokonuje podsumowania swej pracy.

W działalności Parafialnego Oddziału można wyróżnić niezależne byty wyrosłe z korzeni Akcji Katolickiej: współredagowanie pisemka „Nauczyciel Ewangelii”, a także „Ślady na Wrzosach”. Podobnie Klub Seniora, skupiający na systematycznych spotkaniach kilkunastu parafian. Na stałe w naszym kalendarzu wpisuje się obsługa zbiórek charytatywnych i okolicznościowych, przeprowadzanych w naszym kościele.

Przed Wielkanocą  zmobilizowaliśmy 20 mężczyzn do pełnienia warty przy Grobie Pańskim.

Na  święta Wielkanocne oraz Bożego Narodzenia rozdzieliliśmy ponad 140 paczek z żywnością o średniej wartości co najmniej 150 zł.

Parafialny Oddział jest głównym organizatorem Wrzosowego Festynu św. Antoniego, festynu coraz bardziej ogólno miejskiego, programowo urozmaicanego (zespół cygański Dzianiego) , gromadzącego tłumy uczestników.

Całorocznym dożywianiem objęliśmy 16  uczniów szkoły podstawowej, wykupując obiady potrzebującym, a nie objętych pomocą samorządu. Jest to duże obciążenie finansowe, możliwe do poniesienia dzięki szczodrości parafian.

Na stałe już w kalendarzu Parafialnego Oddziału znalazła się organizacja Dnia Skupienia Akcji Katolickiej regionu toruńskiego.

Perłą naszej działalności pozostaje świetlica „Antoninek”. Z finansowym wsparciem Gminy Miasta Toruń i Województwa Kujawsko – Pomorskiego, obejmuje swymi programami cały przekrój społeczeństwa. I tak całoroczną opieką otoczyliśmy 25 dzieci, nad którymi czuwało 10 wychowawców oraz 14 wolontariuszy. Oprócz posiłków i  pomocy w nauce korzystały z programów socjoterapeutycznych i profilaktycznych. Dzieci klas 0 – 3  ze specyficznymi trudnościami w nauce znalazły pomoc w programie edukacyjnym „Równaj w górę”.

W czasie ferii zimowych na tzw. półkoloniach 27 dzieci odpoczywało  pod opieką 3 wychowawców i 4 wolontariuszy. Na koloniach w Stegnie przebywało 26 dzieci, opiekę sprawowały 4 wychowawczynie i 1 wolontariuszka

Na rzecz młodzieży działał Klub Młodzieżowy. W programie profilaktyczno – terapeutycznym prowadzonym przez 4 uprawnionych terapeutów brało udział 18 osób. W podsumowującym ewaluacyjnym spotkaniu, w którym wzięli udział także  rodzice uczestników, księża oraz inni goście program został wysoko oceniony przez p. Hannę Miller dyr. Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej GM Torunia.

Do młodzieży chętnej do pomocy w środowisku rówieśniczym adresowany był program „Młodzieżowy Lider” (skorzystały23 osoby).

W ramach Poradni Rodzinnej udzielono 110 porad głównie o charakterze terapeutycznym. Efektem pracy Poradni Rodzinnej jest poszerzająca się grupa Al. – Anon  ,w której uczestniczyło 18 osób. Poradnia była pomocną przystanią dla uzależnionych, współuzależnionych, dla ofiar przemocy nie tylko z naszej parafii. Kilkoro dzieci (5) korzystało z programu wsparcia Al.- Ateen, programu dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem. Jest to dotychczas jedyna grupa wsparcia dla dzieci na terenie Torunia. Mieszkańcy Torunia (10 osób) skorzystało też ze „Szkoły dla rodziców”,  a 10 rodziców z programu „Skuteczne porozumienie bez przemocy”.

Parafialny Oddział liczy 19 członków, ale wokół siebie zgromadził dziesiątki parafian na stałe lub akcyjnie zaangażowanych w naszą działalność. Ilość dokonań bez ich współpracy byłaby niemożliwa.  A czy to jest dużo? – niech ocenią inni. My możemy powiedzieć, że to co zrobiliśmy było dobre. Parafialny Oddział ma prawo odczuwać satysfakcję i ma potrzebę podzielenia się zadowoleniem. Dziękujemy ks. Proboszczowi i Kapłanom naszej parafii za czułą troskę i dyskretny wgląd,  wszystkim zaś  współpracującym z nami i wszystkim parafianom za odczuwaną wspólnotę i wsparcie.

Wbrew  powszechnemu  malkontenctwu przekonaliśmy się , że dobro nie tylko istnieje, ale że  potrafi się dzielić z bliźnimi, że miłość i samarytanizm mieszka w naszej parafii.


Jan Cichon  – prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Toruń, dn. 16.02.2012 r.