SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PARAFIALNEGO
ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ
Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2010 ROK.

Parafialny Oddział AK przedstawia na swym posiedzeniu coroczne sprawozdanie z działalności; faktycznie przedstawia parafialnej społeczności swoje dokonania w 2010 roku.

Oddział liczy 19 członków, którzy swym działaniem zarażają i obejmują pokaźną ilość mieszkańców Wrzosów.

Członkowie AK są w redakcji parafialnego pisemka „Nauczyciel Ewangelii” oraz kwartalnika „Ślady na Wrzosach”, członek Zarządu uczestniczył w pracach Diecezjalnego Synodu.

Od kilku już lat jesteśmy organizatorem Wielkopostnego Dnia Skupienia AK regionu toruńskiego, podczas którego gościmy kilkadziesiąt przedstawicieli parafialnych oddziałów.

Nasz Oddział jest głównym organizatorem Wrzosowego Festynu św. Antoniego – święta całego Osiedla, miejsca zabawy i rozrywki tysięcy  mieszkańców.

Akcja mobilizuje corocznie ok. 30 mężczyzn do warty u Grobu Pańskiego.

Na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia przygotowaliśmy  i rozwieźliśmy łącznie ponad 110 paczek, każda o wartości grubo ponad 100 zł.

Stałą i chlubną pozycję stanowi parafialna świetlica „Antoninek”. Zgromadziła w ciągu roku 48 dzieci, by pomagać w nauce, organizować zabawę, serwować posiłek. Korzystały z zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz socjoterapeutycznych.

20 – 25 dzieci uczestniczyło w zajęciach teatralnych, 25-ro także w zajęciach plastycznych. W warsztatach edukacyjnych dla najmłodszych brało udział 16 dzieci.

31 uczestniczyło w czasie ferii w zimowisku, w czasie wakacji 27 dzieci odpoczywało nad morzem.

23 młode osoby ukończyły kurs Młodzieżowy Lider, 10 osób Szkołę dla Rodziców.

Akcja Katolicka wykupuje w szkole miesięcznie 13 obiadów dla uczniów, którzy gdzie indziej pomocy nie otrzymują.

Działająca w ramach świetlicy Poradnia Rodzinna udzieliła 143  porady i konsultacje psychologiczno – terapeutyczne,  Poradnia AL.-ANON zgromadziła kilkanaście osób. Na początku 2010 r. powstał Klub Młodzieżowy, który skupił ok. 20 osobową grupę zagrożonej młodzieży. Nasze Poradnie oraz Klub są jedynymi tego rodzaju placówkami na Wrzosach, a korzystają z nich także mieszkańcy innych dzielnic miasta.

Za działalność programów w świetlicy Parafialny Oddział został wyróżniony nagrodą Marszałka Województwa „Rodzynki z Spozarządówki”.

To są suche liczby, za którymi ukryte są setki godzin pracy wielu profesjonalistów, a także zgryzoty i radości setek beneficjentów. Tu mieści się niezwykłe wsparcie, zrozumienie i wyrozumiałość ks. Proboszcza i naszych kapłanów. W tych liczbach znajdują się programy współfinansowane przez Gminę Miasto Toruń oraz materialna pomoc wielu parafian.

Wszystkim ofiarodawcom oraz realizatorom składamy serdeczne podziękowanie.

Sprawozdanie zakończę słowami wypowiedzianymi przed ks. Ordynariuszem podczas prezentacji w ramach misji duszpasterskiej w listopadzie 2010r.:

„Księże Biskupie, podczas tegorocznej  uroczystości Chrystusa Króla, święta Akcji Katolickiej, wskazałeś kierunek naszego przesłania: Akcja to aktywność. Jesteśmy w parafii, z parafianami oraz dla parafian. Jesteśmy robotnikami na parafialnej niwie i to jest nasza aktywność”.

Toruń, dnia 11.02.2011 r.