Surwiwalowy obóz dla młodzieży w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej