Święto Miłosierdzia

„Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia”.

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny

Święto Miłosierdzia

To pragnienie po raz pierwszy wypowiedział Pan Jezus w Płocku w 1931 r.. W następnych latach powracał do tego żądania aż 14 razy określając: miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, przyczynę i cel jego ustanowienia oraz sposób przygotowania i obchodzenia.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, wskazuje na ścisły związek między wielkanocną tajemnicą Odkupienia a świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa są bowiem szczytowym objawieniem miłości miłosiernej boga. Dzieło Odkupienia owocuje i aktualizuje się w sakramentach świętych, o których mówi liturgia święta Miłosierdzia. Chrzest, Sakrament Pokuty, Eucharystia – są niewyczerpanymi źródłami miłosierdzia Bożego, do których na całej ziemi wszystkie pokolenia, prowadzi Kościół święty. Dlatego liturgia tej niedzieli jest punktem kulminacyjnym uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia.

Święto Miłosierdzia Bożego ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także ma być dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników. Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat (Dz.699).

Aby skorzystać z tych wielkich darów trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, to znaczy: pokładać ufność w Panu Bogu, pełnić uczynki miłosierdzia, być w stanie łaski uświęcającej i przystąpić do komunii Świętej.Nie znajdzie żadna dusza uspokojenia – powiedział Pan Jezus – dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Moim(Dz.570).

Przygotowaniem do święta Miłosierdzia ma być nowenna, polegająca na odmawianiu przez 9 dni (poczynając od Wielkiego Piątku) koronki do Miłosierdzia Bożego. W tej nowennie – obiecał Pan Jezus – udzielę duszom wszelkich łask (Dz.796).