TORUŃSKA BARBARKA MIEJSCEM MODLITWY

W minioną niedzielę na toruńskiej Barbarce w obecności kilkuset wiernych nastąpiło poświęcenie granitowej figury Św. Barbary usytuowanej z inicjatywy lokalnej społeczności tuż przy wejściu do kaplicy. Fakt ten cieszy o tyle, że stanowi zwieńczenie większego dzieła, które stanowi m.in. udostępnienie świątyni wiernym codziennie w godz. 7:00 – 19:00, uruchomienie tabernakulum z Najświętszym Sakramentem i przywrócenie blasku miejscu pochówku fundatorów kaplicy, tj. Emilie i Heinricha Tilków. Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu przedstawicieli różnych profesji udało się zrealizować te szczytne zadania w wyjątkowo krótkim czasie.

Na zakończenie cotygodniowej Mszy Świętej trzem osobom podziękowano w sposób szczególny, wręczając każdej z nich okolicznościowy dyplom oraz ręcznie malowaną figurkę Św. Barbary. Ludzie ci potraktowali poważnie słowa Papieża Franciszka, który wiosną bieżącego roku stwierdził, że „Kościół nie może trwać nieruchomo”. Już podczas modlitwy powszechnej wierni wypraszali potrzebne łaski dla osób poświęcających swój czas i zdolności, aby Ewangelia Krzyża uczyła je ducha ofiary, w słabościach dawała moc i radość w czynieniu dobra. Modlono się również za ich rodziny.

Przypomnijmy, że Msze Świętej odprawiane są w kaplicy na Barbarce w każdą niedzielę o godz. 13:00, w okresie od Niedzieli Palmowej do końca października. Sama świątynia istnieje w obecnym kształcie od 1842 roku i według legendy stoi ona nieopodal źródła, przy którym Święta Barbara miała objawić się pustelnikowi. Patronka tego miejsca jest bliska ludziom uprawiającym niebezpieczne zawody, tj. narażonym na niespodziewaną śmierć.

 autor tekstu i zdjęć: Maciej Lipiński