Toruńska Barbarka poszukuje świadków historii

W ostatnim czasie, dzięki zaangażowaniu oraz życzliwości wielu osób, udało się podjąć i zrealizować kilka projektów dotyczących Barbarki. Dla przykładu, niecały rok temu powstała TORUŃSKA GOLGOTA, czyli droga krzyżowa wyznaczona przez 14 brzozowych krzyży. Połączyła ona miejsce kultu Św. Barbary – przypomnijmy patronki dobrej śmierci – z miejscem męczeństwa mieszkańców Torunia oraz okolicznych miejscowości, zamordowanych jesienią 1939 roku.

Co może dziwić, mimo podjętych starań – również wspólnie z dyrekcją Szkoły Leśnej na Barbarce – brakuje podstawowych informacji na temat historii dwóch grot, które przedstawiają załączone fotografie. Jedną z nich udało się w ostatnim czasie zrewitalizować. Chcemy aby odzyskała ona wcześniejszy charakter. Jednak jaki charakter? Tutaj właśnie potrzebujemy Państwa pomocy.

Apelujemy do wszystkich świadków historii Barbarki o przekazywanie informacji na temat pierwotnego przeznaczenia obu grot oraz kamienia młyńskiego leżącego nieopodal. Na wszelkie Państwa uwagi i komentarze czekamy w każdą niedzielę bezpośrednio przed lub po Mszy Św. o godz. 13:00 w kaplicy Św. Barbary.

Osobom spoza Torunia rekomendujemy kontakt mailowy pod adresem maciej_lipinski@o2.pl .

Licząc na pozytywny odzew naszej akcji, polecamy zarówno to, jak i kolejne wyzwania, patronce miejsca, Św. Barbarze.

Maciej Lipiński