VII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 19.02.2017

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

  1. Specjalna Msza św. i spotkanie z dziećmi klas III przygotowującymi się do I Komunii św. dzisiaj o godz. 14.30.
  2. Po zimowych feriach i czasie remontu świetlicy Antoninek zapraszamy dzieci na zajęcia od poniedziałku 20 lutego.
  3. Młodzież klas III gimnazjalnych przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na Mszę św. i spotkanie  dzisiaj o godz. 18.00. Zapraszamy również starszych, którzy w poprzednich latach z różnych powodów nie zdążyli przyjąć tego sakramentu.
  4. W tym tygodniu W CZWARTEK przypada 23 dzień lutego. O godz. 17.00 modlitewne czuwanie czcicieli św. Ojca Pio.
  5. Przyjmujemy zapisy dzieci na kolonie letnie do Mikoszewa  w terminie 2 – 9 lipca b.r. Szczegóły na stronach internetowych oraz w Świetlicy Antoninek.
  6. Z okazji 100 lecia objawień Matki Bożej w Fatimie organizujemy 8 dniową pielgrzymkę samolotową do Portugalii w dniach 30 września – 7 października. Program na stronie internetowej i w Nauczycielu Ewangelii. Zapisy w biurze parafialnym. Jednocześnie informujemy, że grupa do Ziemi Świętej jest już skompletowana.
  7. Zapraszamy do nowopowstałego Klubu Samopomocy WRZOS mieszczącego się w siedzibie CISTOR na ul. Stokrotkowej 22 w Toruniu. Do uczestnictwa zapraszamy osoby starsze, niepełnosprawne,  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej, wymagające opieki lub wsparcia przy czynnościach dnia codziennego. Klub WRZOS otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
  8. Zapraszamy do lektury pism katolickich, polecamy zwłaszcza Tygodnik Katolicki Niedziela.