W 67. rocznice kaźni mieszkańców Torunia na Barbarce

„Za prawdę, za dobro, za wierność Panu”
W 67 rocznice kaźni mieszkańców Torunia na Barbarce

W październiku 1939 roku Niemcy rozpoczęli akcję masowych straceń mieszkańców Torunia i okolic. Dokładnie 28 października aresztowano ok. 1200 osób, których przetrzymywano w Forcie VII, a następnie sądzono przed komisją gestapowców i volksdeutschów. Skazani na rozstrzelanie ludzie oczekiwali na wykonanie wyroku w celach śmierci oraz w tzw. ciemnicach, gdzie nie otrzymywali jedzenia i picia. Urzędnicy, nauczyciele, lekarze, księża ponieśli śmierć w lasach Barbarki, bowiem zasilali grono polskiej inteligencji.

Tradycyjnie już, w rocznicę tamtych wydarzeń, na toruńskiej Barbarce, odprawiono polową Mszę świętą, którą w tym roku rozpoczęto o godz. 1300. Pod tablicą upamiętniającą ofiarę Polaków zebrało się wielu mieszkańców Torunia: Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia; Józef Jaworski – Przewodniczący Rady Miasta; Bogdan Major, dyrekcja oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9, która nosi imię Stanisławy Jaworskiej – również straconej w lasach Barbarki. Na uroczystości nie zabrakło kombatantów, żołnierzy oraz mieszkańców Torunia i okolic, jak też tych, których bliscy stracili życie w tym miejscu.

Eucharystię w intencji Ojczyzny oraz zmarłych na Barbarce i ich żyjących bliskich sprawowali kapłani z parafii pw. Św. Antoniego. Mszę św. celebrował ks. Paweł Figurski, a koncelebransami byli: ks. Maciej Grabowski oraz ks. Piotr Klein, który wygłosił również Słowo Boże. Kaznodzieja zauważył, że tamte wydarzenia to ofiara „za prawdę, za dobro, za wierność Panu”, a jednocześnie „lekcja życia na dzisiaj”. Współczesne pokolenia powinny wyciągnąć wnioski, jakie niewątpliwie płyną z historii Polski – wnioski, których efektem będzie odwaga pójścia drogą dobra oraz zdecydowany opór złu. Nawiązując do Psalmu 23. ks. Piotr ukazał wydarzenia z października 1939 roku jako czas, w którym ludzkość „przeszła przez ciemną dolinę”, ale „zła się nie ulękła”, gdyż świadectwo pozostało do dziś. Ks. Klein zakończył homilię słowami: „módlmy się za nich, by ta ofiara nie została zaprzepaszczona i stała się zasiewem miłości dla naszego pokolenia”.

Pod koniec uroczystości do zebranych na Barbarce swe słowo skierował Prezydent Miasta, Michał Zaleski. Wyraził nadzieję, że postawa obecnych na Eucharystii osób będzie świadectwem, które przyniesie pokój i nauczy przebaczania, gdyż „to wyzwanie tych, co tu stracili życie”. Głos zabrał również Bogdan Major, który poinformował, że gotowy jest już projekt pomnika autorstwa Zbigniewa Mikielewicza – za rok pomnik ma stanąć na miejscu skromnej tablicy upamiętniającej śmierć ofiar zbrodni hitlerowskich na Barbarce.

Po odmówieniu dziesiątki różańca i zakończeniu Mszy św., ceremonialnie złożono wieńce pod wspomnianą tablicą pamiątkową, zaś orkiestra wojskowa zagrała kilka pieśni patriotycznych wymownie podkreślających charakter uroczystości.

Joanna Kruczyńska