ś.p. Ks. Wacław Michał Grabowski 1883 – 1961

Ks. Wacław Michał Grabowski – Urodził się w Wilnie dnia 28 IX 1883 roku, był synem Józefa i Katarzyny z Godwdów. Ojciec prowadził własny warsztat powozów. Miał pięć sióstr. Szkołę średnią ukończył w Wilnie i tam też wstąpił do Seminarium Duchownego Archidiecezji Wileńskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 13 VI 1906 roku.

Pracował jako wikary w parafiach: Dąbrowa powiat Sokółka oraz Żołdziszki dekanat świrski. Od 1919 roku pracował jako proboszcz w parafiach: Graużyszki (1919-1927), Mejszagole (1927-1935) oraz Korkożyszki (1935-1946). W 1946 roku wyjechał wraz ze swoimi parafianami do Polski. Zatrzymał się w Toruniu, ponieważ tu mieszkała jego siostra. Posługę kapłańską rozpoczął z dniem 18 VI 1946 roku. Dzięki pomocy dziekana ks. Franciszka Janka otrzymał od Kurii Diecezjalnej zgodę na objęcie pozbawionej od października 1939 roku duszpasterza, parafii św. Antoniego na toruńskich Wrzosach.

Dzięki temu, że z chwilą przybycia do parafii założył kronikę, okres jego posługi jest stosunkowo dobrze udokumentowany. Został on opisany w rozdziale „Z kroniki parafialnej 1947-1957”. Ostatnią mszę św. odprawił dnia 29 VI 1961 roku. Zmarł dnia 5 VII 1961 roku w szpitalu miejskim przy ul. Batorego. Przyczyną śmierci była śpiączka cukrzycowa. Pogrzeb odbył się dnia 8 lipca, przewodniczył mu ks. prałat Franciszek Jank z Pelplina. Został pochowany na cmentarzu parafialnym na Wrzosach.