Wieczerza Wigilijna

CHRZEŚCIJAŃSKI OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ

Wprowadzenie:

Wieczerza wigilijna ma charakter wyłącznie religijny. Przeżywanie w rodzinach wieczerzy wigilijnej w duchu jedności, wspólnoty i miłości głęboko zapada w serca domowników i przybliża klimat nocy betlejemskiej. To przeżycie bardzo jednoczy wszystkie rodziny. Na centralnym miejscu umieszczamy żłobek z Dzieciątkiem Jezus. Stół nakrywamy białym obrusem. Pod obrusem umieszczamy sianko. Na centralnym miejscu leży przygotowany opłatek i otwarta księga Pisma Świętego. Na stół podajemy jedynie potrawy bezmięsne i napoje bezalkoholowe. Gdy ukaże się pierwsza gwiazdka na niebie rodzina gromadzi się wokół stołu wigilijnego. Jedno miejsce przy stole tradycyjnie pozostaje wolne, jako znak pamięci po bliskich zmarłych oraz dla podróżnego, który niespodziewanie może zapukać do naszych drzwi. Proponujemy następujący przebieg wieczerzy.

(Rozpoczynamy wieczerzę odśpiewaniem kolędy Wśród nocnej ciszy)

W tej uroczystej chwili wychwalamy Boga, naszego Ojca, za świętą noc, którą teraz wspominamy, a w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy. Przeżyjmy tamto wydarzenie opisane w Ewangelii.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza / Łk 2,1-14 /
Chwała Tobie Panie

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, żeby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei , z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, będącą w stanie brzemiennym. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, dlatego, że nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tym samym czasie w tej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przed nimi Anioł Pański i jasność Pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz Anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, czyli Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

Wspólna modlitwa

Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić prosimy słowami:
Obdarz nas miłością i pokojem !
Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.
Obdarz nas miłością i pokojem !
Panie Jezu, obdarz szczęściem i radością także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych. Obdarz nas miłością i pokojem !
Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych i nieszczęśliwych pociesz i umocnij Dobrą Nowiną Zbawienia.
Obdarz nas miłością i pokojem !
Panie Jezu, naszych zmarłych krewnych, bliskich i znajomych obdarz szczęściem i wiecznym zbawieniem.
Obdarz nas miłością i pokojem !
Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus:
Ojcze nasz …
Polećmy Bogu przez pośrednictwo Matki Jezusa Chrystusa – naszą rodzinę, naszych przyjaciół sąsiadów, gości, samotnych, chorych.
Zdrowaś Mario ….
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Twojego Syna; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu.
Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Następuje moment składania życzeń i dzielenia się opłatkiem)