WIECZÓR UWIELBIENIOWY

WIECZÓR UWIELBIENIOWYKiedy ostatni raz klękając do modlitwy uwielbiałeś Boga? Czy nie jest tak, że najczęściej przedstawiasz Mu swoje prośby, troski, pragnienia – i te wzniosłe, i te bardzo przyziemne? Błagasz o ich spełnienie, przekonany, że przyniosą ci szczęście, radość i spokój. Może zdarza Ci się jeszcze czasem Bogu podziękować albo Go przeprosić.

Zapraszamy Cię na Wieczór Uwielbienia, podczas którego będziesz mógł nadrobić zaległości
w oddawaniu czci Bogu i wielbieniu Go.

Nasza nieporadna wyobraźnia ludzka, nie mogąc znaleźć innego określenia na szczęście wieczne
w Niebie podpowiada, że jest nim nieustanny śpiew głoszący chwałę Bożą i ustawiczne patrzenie
w Oblicze Boga. Może warto znaleźć trochę czasu i stanąć w przedsionku Nieba poprzez włączenie się we wspólny śpiew, modlitwę i uwielbienie Boga w Najświętszym Sakramencie.

Mój znajomy kapłan często powtarza, że warto stracić czas dla Pana Boga, bo to nigdy nie będzie czas stracony.

Myślę, że nie potrzeba większej zachęty.

Nasze spotkanie rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18 w kościele św. Antoniego w dniu 13 grudnia 2013 roku.

Bezpośrednio po niej zapraszamy na Wieczór Uwielbienia.

 

 

                                                                                                            Zespół uwielbieniowy