Wizytacja Biskupia w Naszej Parafii

Każda parafia co 5 lat przeżywa Wizytację Kanoniczną. Biskup przybywa do parafii, aby zapoznać się z całością działań duszpasterskich. Stara się także poznać jej kondycję materialną. Sprawdza również, jak zostały wypełnione wnioski i zalecenia powizytacyjne.

Ostatni raz przeżywaliśmy wizytację w dniach 30-31 marca 2005 r. Przybył wtedy do nas ks. bp Józef Szamocki. Tegoroczna wizytacja została poprzedzona odpowiednim przygotowaniem. Najpierw przybyli przedstawiciele poszczególnych wydziałów Kurii Diecezjalnej, którzy podsumowali duszpasterstwo, sprawy ekonomiczne oraz budowlane w parafii. Sporządzone protokoły zawierające odpowiednie wnioski zostały przekazane Księdzu Biskupowi. Odpowiednie sprawozdanie przedstawił także proboszcz, a tekst został potwierdzony podpisami członków parafialnych rad.

Tegoroczna wizytacja odbyła się w niedzielę 28 listopada. Rozpoczęła się o godz. 9.00 uroczystym wprowadzeniem Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego. W przedsionku świątyni ks. bp Andrzej ucałował relikwie św. Antoniego i pokropił wiernych wodą święconą. Po dojściu do ołtarza wszyscy uklękli i przed otwartym tabernakulum pod przewodnictwem ks. proboszcza uwielbili Najświętszy Sakrament i oddali Panu Jezusowi ten święty czas. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Andrzej. W homilii nawiązał do rozpoczynającego się właśnie w I niedzielę adwentu nowego roku liturgicznego. Wskazał także na Sakrament Pokuty, który jest niezbędny dla właściwego przeżycia adwentu i świąt Bożego Narodzenia.

Bezpośrednio po Mszy św. Ksiądz Biskup odwiedził Barbarkę. Serdecznie przyjęty przez osoby opiekujące się kaplicą wyraził radość z ukończonych właśnie prac konserwatorskich w jej wnętrzu. Odbył także spacer do groty objawień św. Barbary. Owocem tej wizyty jest zgoda na umieszczenie na stałe w kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Kolejnym, niezwykle ważnym wydarzeniem była wizyta w Domu Pomocy Społecznej. Chorzy i osoby starsze ze wzruszeniem słuchały słów biskupiej homilii, w których mówił o sensie choroby, cierpienia i starości. Patrząc na kilkanaście osób siedzących na wózkach inwalidzkich przywołał pamięć swojej mamy, która ostatnie lata spędziła właśnie na takim wózku. Wspomniał jej słowa: „Starość się Panu Bogu nie udała”. Ta sama osoba, kilka miesięcy potem wypowiedziała inne wzruszające zdania, kiedy w Wielki Piątek 2004 roku zobaczyła Jana Pawła II przeżywającego w swojej watykańskiej kaplicy ostatnią Drogę Krzyżową. Widok Papieża przytulającego krzyż pomógł jej głęboko zrozumieć sens starości i choroby. Dlatego każdy z obecnych otrzymał pamiątkowy obrazek Jana Pawła II przytulającego się do krzyża.

Najbardziej licznym i najradośniejszym było spotkanie z dziećmi w czasie Mszy św. o godz. 12.00. Księdzu Biskupowi zaprezentowali się liczni nowi kandydaci na ministrantów oraz scholka z entuzjastycznym śpiewem. Z wielką umiejętnością całe spotkanie poprowadził ks. Rafał Bochen. Na zakończenie ks. bp Andrzej pobłogosławił ok. 300 dzieci zebranych w kościele i wręczył pamiątkowe obrazki. Następnie w świetlicy „Antoninek” zapoznał się z pracą dzieci, wychowawców i wolontariuszy. Zobaczył także pokaz tańca wyczynowego zaprezentowany przez młodzież oraz bajkę „Czerwony kapturek” przygotowaną przez dzieci z „Antoninka”.

W czasie między spotkaniami trwały rozmowy na temat kondycji naszej parafii, wizytacja kancelarii oraz spotkania z księżmi wikariuszami.

O godz. 15.00 spotkaliśmy się na parafialnym cmentarzu, aby wspomnieć naszych zmarłych. Przy grobie śp. Ks. Wacława Grabowskiego modliliśmy się za zmarłych proboszczów i wszystkich parafian spoczywających na naszym cmentarzu.

Dużą radością była wizyta w Rodzinnym Domu Dziecka Państwa Rzewuskich. Dzieci opowiadały o swoim domu, wakacjach, przedstawiły artystyczne prezentacje i zjadły wspólny podwieczorek z Księdzem Biskupem.

Potem był czas na spotkanie rad parafialnych i przedstawicieli grup oraz wszystkich zaangażowanych w życie parafii. Każdy z zebranych mógł zabrać głos i podzielić się tym, czym na co dzień zajmują się w parafii. Ksiądz Biskup natomiast przedstawił to wszystko, czym żyje w tych dniach diecezja.

Ostatnim punktem programu była Msza św. wieczorna dla wspólnot z udziałem proboszczów wszystkich parafii dekanatu. Ksiądz Biskup wyraził swoją radość, że nie tylko pięknieje nasza materialna świątynia, ale przede wszystkim rozwija się jako wspólnota ludzi wierzących. Otrzymaliśmy pochwałę w związku z licznymi, podejmowanymi przez nas działaniami.

Na zakończenie w imieniu całej parafii przemówił Pan Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Jan Cichon, który powiedział: „Ekscelencjo, Św. Andrzej zaprowadził brata swego Szymona Piotra do Chrystusa, Ty ks. Biskupie jesteś naszym Andrzejem. Ważnym egzaminem na tej drodze jest wizytacja kanoniczna – sprawdzian jedności Kościoła powszechnego. Dziękujemy za Ojcowskie prześwietlenie naszej parafii, a ewentualnej diagnozie będziemy posłuszni. Na Wrzosach miodu nie zbieramy, ale życzliwością i wdzięczności nie skąpimy. Wdzięczność wyrażamy w modlitwie o pomyślność toruńskiego kościoła, co jest stałą troską ks. Biskupa. Modlitwą sięgamy bliskiego dnia św. Andrzeja, patrona Ekscelencji, z życzeniami wszelakiej pomyślności, treść Bogu powierzając.

Modlitwą wybiegamy w niedaleką przyszłość, dotykając XXV -lecia biskupiej sacry.

Niechaj te uroczystości zabrzmią gromkim DEO GRATIAS całej diecezji.

Ks. Wojciech Miszewski