Wrześniowe aktualności

Drodzy Parafianie

Zakończyły się wakacje i rozpoczynamy kolejny sezon duszpasterski. Wchodzimy w niego w zmienionym składzie personalnym. Odszedł z naszej parafialnej wspólnoty, po pięciu latach pracy ks. Paweł Figurski. Zastąpił go ks. Zbigniew Łukasik.

Podczas spotkania Rady Duszpasterskiej naszej parafii w dniu 8 września br. podsumowaliśmy wydarzenia duszpasterskie ostatnich miesięcy. M. in. dzieliliśmy się wrażeniami z przygotowania młodzieży do Sakramentu Bierzmowania, I Komunii św. Udanym przedsięwzięciem był przeprowadzony Kurs Przedmałżeński, który odbył się wiosną br. Jak zwykle wielkim przeżyciem dla dzieci z naszej parafii były kolonie letnie, które poprowadził nasz „Antoninek”. W koloniach uczestniczyły dzieci, które nie mogłyby pozwolić sobie na inną formę letniego wypoczynku. Udanym przedsięwzięciem był także tegoroczny festyn parafialny, który uznano jednogłośnie jako jeden z najlepszych. Na stałe zostanie on przeniesiony na zaplecze Domu Pomocy Społecznej przy Szosie Chełmińskiej. Miejsce to ma niezwykłe walory rekreacyjne. Dużym przeżyciem był także odpust parafialny, któremu w tym roku przewodniczył Biskup Włocławski Wiesław Mering.

Rada Duszpasterska przyjęła także informacje o planach duszpasterskich na najbliższe miesiące. Na pewno będą to kolejne interesujące działania „Antoninka”. Po wakacyjnej przerwie „ruszyła” poradnia rodzinna znakomicie prowadzona przez p. Reginę Zielińską. Zgłaszają się do niej ludzie potrzebujący wsparcia psychologiczno – terapeutycznego. Pojawiła się konieczność powołania wspólnoty AL ANON, do której włączają się ludzie, z rodzin w których ktoś najbliższy ma m. in. problem alkoholowy. W ramach Roku Kapłańskiego zostały powołane tzw. Margeretki, które modlą się za kapłanów naszej parafii. Istnieje konieczność wytężonej modlitwy w intencji powołań kapłańskich. Od 10 lat do seminarium duchownego nie wstąpił żaden młody człowiek z naszej parafii, który kontynuował by swoje przygotowanie do kapłaństwa. Trwają prace przy ołtarzu św. Ojca Pio. Pragniemy rozszerzyć jego kult wśród wiernych naszej parafii. Mamy nadzieję, że powstanie także nowa grupa modlitewna. W adwencie w dniach 6-9 grudnia rekolekcje na temat Ojca Pio wygłosi duchowy opiekun Grup Modlitwy Ojca Pio o. Bogusław Piechuta.

Zapraszam więc wiernych naszej parafii do włączenia się w życie religijne naszej parafialnej wspólnoty.

ks. prob. Wojciech Miszewski