WSPOMNIENIE ĄW. BARBARY NA NASZEJ BARBARCE

We wspomnienie Św. Barbary obchodzone w minioną sobotę, na toruńskiej Barbarce, miały miejsce zapowiadane wydarzenia poświęcone tej wyjątkowej patronce. W obecności kilkudziesięciu wiernych zgromadzonych przed kaplicą ks. kan. Wojciech Miszewski odprawił okolicznościową Mszę Św. Jedną z Czternastu Świętych Wspomożycieli podkreślał nie tylko wyjątkowy ornat, ale przede wszystkim sam przedmiot kazania. Duchowny przedstawił rys bohaterki dnia, przypominając wybrane epizody jej życia oraz późniejszy kult. Nie zabrakło także informacji na temat typowych atrybutów Św. Barbary, jak również grup zawodowych, którym patronuje. Ponadto zaprezentowane zostały dowody żywej obecności patronki miejsca potwierdzone zarówno pobliskimi objawieniami, jak i późnogotycką figurą.

Po Eucharystii nastąpiło procesjonalne przejście do groty Matki Bożej Oczekującej. Towarzyszy Ona od niemal roku Św. Barbarze usytuowanej w kamiennej pieczarze nieopodal. Podczas przemarszu, na czele którego jedna z solenizantek niosła historyczny sztandar z wizerunkiem swojej patronki z roku 1957, odmówiono dziesiątkę różańca. Z kolei przy figurze Św. Barbary modlono się wezwaniami Jej litanii, a następnie gospodarz miejsca udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa.

Druga część obchodów miała już charakter czysto towarzyski. Dzięki aktywnej postawie pracowników Szkoły Leśnej na uczestników wydarzenia czekało rozpalone ognisko, które tego dnia stanowiło niebywały atut. Organizatorzy skutecznie zadbali o podniebienia wszystkich gości, nie pozostawiając nikogo ani głodnym, ani spragnionym. Rodzinną atmosferę spotkania zapewniał również pan organista, występujący tym razem jako organizator muzyki biesiadnej i wykonawca kilku utworów na akordeonie. Niewątpliwą niespodziankę sprawił prezydent miasta, p. Michał Zaleski, którego przedstawiciel odczytał okoliczności list adresowany do Dyrektor Szkoły Leśnej, p. Moniki Krauze. Przekazał w nim m.in. serdeczne życzenia imieninowe wszystkim obecnym paniom Barbarom. W ramach I Zlotu została wyróżniona m.in. jego najmłodsza uczestniczka, Basia Łyczywek. Co ciekawe jej marzeniem jest rozpoczęcie przedszkolnej edukacji.
Na podkreślenie zasługuje również zaangażowanie pracowników Szkoły Leśnej, będących organizatorami rodzinnych podchodów poświęconych patronce dnia. Na wszystkich uczestników czekały nagrody oraz barbarkowe krówki.

Dopełnienie całego przedsięwzięcia, szczególnie dla jego organizatorów, stanowił spontaniczny komentarz jednej z solenizantek przesłany kolejnego dnia via WhatsApp. Oto jego treść: „To były wyjątkowe i najlepsze imieniny.”

Zatem do zobaczenia za rok!

Maciej Lipiński