Wykład dr. inż. Antoniego Zięby

Wydział Duszpasterski
Kurii Diecezjalnej Toruńskiej
i
Parafia św. Antoniego w Toruniu

mają zaszczyt
zaprosić
na wykład
znanego obrońcy ludzkiego życia

dr inż. Antoniego Zięby
pt.
„Aktualne zadania obrońców życia człowieka”.

środa 18 lutego 2008 r.
godz. 18.00 – Msza św.
godz. 19.00 – rozpoczęcie prelekcji
kościół św. Antoniego
Toruń – Wrzosy
Prelekcja zainauguruje cykl wykładów otwartych poświęconych hasłu nowego
roku duszpasterskiego:
„Otoczmy troską życie”.