XXXI NIEDZIELA  ZWYKŁA 03.11.2019

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE    

  1. W dni powszednie od godz. 8.00 do 8.30 oraz od godz. 17.30  do 18.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. W sobotę o godz. 8.00 śpiewamy Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
  2. Okazja do spowiedzi św. w tygodniu na porannych Mszach św.  o godz. 7.00 i 8.30 oraz od godz. 17.30 do 18.00.
  3. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami  od dzisiaj do Niedzieli Palmowej zawieszamy odprawianie Mszy św. o godz. 13.00 na Barbarce. 
  4. Jeszcze w tym tygodniu o godz. 18.00 odprawiamy Mszę św. wspólną w intencji zmarłych, których imiona i nazwiska wypisaliśmy na kartkach wypominkowych. Po Mszy św. różaniec w ich intencji. Kartki z wypominkami można jeszcze składać w biurze parafialnym.
  5. Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości, w sobotę 9 listopada po Mszy św. wieczornej zapraszamy na koncert i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w naszym kościele. Program przygotowała nasza schola. Rozważać będziemy także krótkie strofy poświęcone Ojczyźnie i patriotyzmowi. Nasz liczny udział w tym wydarzeniu niech będzie znakiem umiłowania naszej Ojczyzny.
  6. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza na dalsze prace w naszej parafii. Z nowej części cmentarza, aby przygotować go do pochówków konieczne jest wywiezie sporej ilości gruzu i śmieci, które zalegają pod powierzchnią.
  7. Dzieci klas III przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami prosimy na Mszę św. i spotkanie w przyszłą niedzielę o godz. 14.30.
  8. Nauczycieli i pracowników oświaty zapraszamy na Mszę Świętą w intencji zmarłych nauczycieli, pracowników oświaty oraz uczniów. Zostanie ona odprawiona we wtorek 5 listopada o godz. 18.00 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego.
  9. Zapraszamy do kupowania i czytania prasy katolickiej. Polecamy najnowszy numer tygodnika Niedziela i Nauczyciela Ewangelii.