XXXIII NIEDZIELA  ZWYKŁA  14.11.2021

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

  1. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na kolektę gospodarczą przeznaczone na kolejne inwestycje parafialne. Kończymy ogrodzenie cmentarza i remont dachów na plebanii.
  2. W związku z trwającą pandemią papież Franciszek przedłużył do końca listopada możliwość otrzymania odpustu zupełnego za Zmarłych. Warunkiem jest nawiedzenie cmentarza, stan łaski uświęcającej i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. 
  3. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. dzisiaj na Mszy św. o godz. 12.00. Poświęcimy modlitewniki.
  4. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania w przyszłym roku zapraszamy na spotkanie formacyjne również dzisiaj. Rozpoczęcie na Mszy św. o godz. 13.30.
  5.  Kolejna katecheza dla młodzieży w ramach kursu Alpha w poniedziałek 22 listopada o godz. 18.00.
  6. W przyszłą niedzielę przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Podczas Mszy św. o godz. 9.00 poświęcimy opłatki wigilijne.
  7. W przyszłą niedzielę kolekta na Wyższego Seminarium Duchownego. Po Mszach św. możliwość włączenia się w zbiórkę na rzecz  migrantów na naszej wschodniej granicy.
  8. Po raz kolejny nasza parafia włącza się w ratowanie ludzkiego życia poprzez dar krwi. Kolejna akcja przy naszym kościele w przyszłą niedzielę 21 listopada od godz. 9.00 do 14.00. Prosimy o przyniesienie dokumentu ze zdjęciem i numerem PESEL.
  9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy najnowszy numer Niedzieli.

 

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KEP WS. POMOCY MIGRANTOM

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami wyjątkowo trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Bez względu na okoliczności przybycia migrantów, na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego.

Od początku kryzysu migracyjnego Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska, Caritas diecezjalnych oraz delegata KEP ds. imigracji – świadczy w miarę swoich możliwości pomoc migrantom. W tym momencie realizowane jest wsparcie ośrodków dla cudzoziemców, wsparcie przygranicznych placówek Straży Granicznej, w których przebywają migranci i uchodźcy, a w parafiach przy granicznych uruchamiane są Namioty Nadziei Caritas Polska.

Potrzeby są jednak o wiele większe, dlatego zwracam się do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej, po wszystkich Mszach Świętych w niedzielę 21 listopada. Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.

Misją Kościoła jest w pierwszym rzędzie głoszenie Ewangelii. W konsekwencji, gdy trzeba udzielić przybyszom pomocy, nie wolno nam się od tego uchylać. Bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli, osobom potrzebującym trzeba okazać naszą solidarność. W obecnej sytuacji przesłanie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie brzmi jeszcze bardziej nagląco i czeka na powszechną realizację, także w postrzeganiu samych migrantów. Módlmy się gorąco o pokój na wschodniej granicy Polski, za wszystkich migrantów tam przebywających, za mieszkańców tych okolic, za służby państwowe, w tym Straż Graniczną i wojsko, za polityków, Polaków i Białorusinów.

 

abp Stanisław Gądecki

Przewodniczący KEP