ZABYTKOWA FIGURA ŚW. BARBARY POWRÓCIŁA DO PARAFII

W środę 31 stycznia br. Muzeum Diecezjalne w Pelplinie przekazało naszej parafii późnogotycką figurę św. Barbary. Figura została wykonana ok. 1515 r. dla kaplicy na Barbarce. Według historyków sztuki jest cennym zabytkiem o wielkich walorach artystycznych. Przez kilka wieków otoczona była wielkim kultem w kaplicy na Barbarce. Kroniki wspominają o wielu przybywających tam pielgrzymkach oraz o odpustach nadanych temu miejscu. Przez prawie 30 lat stanowiła jeden z ważniejszych obiektów ekspozycji gotyckiej rzeźby w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga przychylił się do prośby Księdza Proboszcza i Rady Parafialnej i podjął decyzję o powrocie figury do naszej parafii. Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie ks. Wincenty Pytlik w obecności Konserwatora Zabytków oraz przedstawicieli naszej Parafii ks. Dariusza Żurańskiego i członka Rady Parafialnej Piotra Przytarskiego przekazał figurę na ręce ks. prob. Wojciecha Miszewskiego, co zostało potwierdzone stosowną umową. Przez całą niedzielę 4 lutego figura była eksponowana w naszym kościele. W ciągu najbliższych tygodni zostanie poddana koniecznym zabiegom konserwatorskim. Po ich zakończeniu oraz wybudowaniu w kościele ołtarza nastąpi oficjalna instalacja rzeźby w kościele i przywrócenie jej do kultu wiernych. Powinno to nastąpić w ciągu najbliższych miesięcy.

Piotr Przytarski