ZAPROSZENIE BISKUPA TORUŃSKIEGO ANDRZEJA SUSKIEGO DO UDZIAŁU W DNIACH DZIEDZICTWA KOPERNIKAŃSKIEGO

Drodzy Diecezjanie

W dniu 18 lutego br. rozpoczną się uroczyście w Toruniu Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego z okazji 540 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika i 470 rocznicy jego śmierci oraz wydania wiekopomnego dzieła „O obrotach ciał niebieskich”. Na tę okoliczność otrzymaliśmy list Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Tarsycjusza Bertone, skierowany w imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI.

We wspomnianym liście czytamy między innymi: „Ojciec Święty z radością przyjął wiadomość o rozpoczęciu 18 lutego 2013 roku Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego …

Jego Świątobliwość jest pewien, że obecne obchody zwrócą na nowo uwagę na dziedzictwo tego znakomitego syna Polski, który na progu czasów nowożytnych starał się pogodzić dramatyczne odkrycia naukowe swoich czasów z prawdami wiary chrześcijańskiej. Kopernik był prawdziwym człowiekiem Odrodzenia. Uzyskał wszechstronną edukację w sławnych akademiach Krakowa, Ferrary, Bolonii i Padwy. Był człowiekiem nauki i Kościoła. Jego szerokie zainteresowania obejmowały nie tylko astronomię, ekonomię, matematykę, medycynę, ale również teologię i prawo kanoniczne. Odkrywanie nowych granic nauki płynęło z jego silnego przekonania, wyrażonego w słynnym liście do papieża Pawła III,
że obowiązkiem uczonego jest << poszukiwać prawdy we wszystkim, tak dalece, jak Bóg pozwala, by prawda została poznana przez umysł ludzki >>”.

Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego rozpoczną się w toruńskim Dworze Artusa
18 lutego (poniedziałek) o godz. 16.00 sesją naukową z udziałem Nuncjusza Apostolskiego, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz rektorów szkół wyższych.

Po zakończeniu konferencji, o godz. 17.45, wyruszy od Dworu Artusa orszak historyczny do Katedry p.w. Św. Janów, gdzie Kopernik został ochrzczony. Z kolei o godz. 19.00 odbędą się uroczyste nieszpory w kościele akademickim p.w. Ducha Świętego, którym przewodniczył będzie Nuncjusz Apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore.

Zapraszam serdecznie wszystkich do udziału w przejściu orszaku historycznego ulicami Starego Miasta i do uczestnictwa w nieszporach. Wspomnieniem i modlitwą uczcimy wspólnie Rodaka, który rozsławił w świecie imię naszego miasta.

Andrzej

 
Toruń, dnia 7 lutego 2013 r.