ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI 20. LECIA DIECEZJI TORUŃSKIEJ

Umiłowani Diecezjanie,

Dwadzieścia lat temu, 25 marca 1992 r., Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał reorganizacji struktur Kościoła w Polsce, powołując 14 nowych diecezji, a wśród nich diecezję toruńską. Celem tej decyzji było „pełniejsze dostosowanie misji Kościoła – czyli wszechstronnie pojętej ewangelizacji – do warunków i wymagań, jakie stawiają czasy, w których żyjemy i w których wypadnie żyć następnym pokoleniom na naszej ojczystej ziemi” (Jan Paweł II, List do Kościoła w Polsce w związku z ustanowieniem nowej organizacji kościelnej). Do misji Kościoła odwołał się również Ojciec Święty w prostych słowach na kartach encykliki „Veritatis splendor”: „Kościół temu jedynie pragnie służyć, ażeby każdy człowiek mógł odnaleźć Chrystusa, aby Chrystus mógł z każdym iść przez życie” (VS, 7).

Dwudziesta rocznica ustanowienia naszej diecezji stanowi okazję do tego, by dokonać ewangelicznej oceny z wypełniania zadań, jakie zostały postawione nowym diecezjom na czasy nowej ewangelizacji, a także jest sposobnością do rozeznania „znaków  czasu” i wyzwań, jakie ze sobą niosą. Pomaga nam w tym I Synod Diecezji Toruńskiej, którego uchwały wchodzą w życie z dniem 25 marca br.

Urodzinowe święto diecezji to również szczególna okazja do wspólnego dziękczynienia za dar Kościoła lokalnego, „w którym prawdziwie obecny jest i działa jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystusowy” (DB,11). Zachęca nas do tego św. Paweł Apostoł w liście do Efezjan: „Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ef 5,20).

Zapraszam zatem serdecznie kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich na uroczystą liturgię dziękczynną w toruńskim sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, głównej Patronki naszej diecezji, w dniu 24 marca (sobota), o godz. 11.00. Proszę jednocześnie wszystkie wspólnoty parafialne o modlitwę w intencjach naszej diecezji podczas Mszy św. w dniu 25 marca, upamiętniającym ustanowienie Kościoła Toruńskiego.

Dziękując wam, siostry i bracia, za żywy udział w posłannictwie Kościoła, wszystkim z serca błogosławię.


Wasz biskup Andrzej

Toruń, dnia 13 marca 2012 roku